Kommunikation for ejerledede virksomheder

Kommunikation for ejerledede virksomheder

”Fra Tvivl til Retning” er for ejerledere, som vil synliggøre deres virksomhed med kommunikation og design.

Forløbet har jeg udviklet sammen med Lone Storgaard fra Design Concern, fordi vi oplever, at mange er usikre på, hvordan de skal kommunikere i en tid, hvor det bimler og bamler på et væld af platforme. Skal man være på Facebook? Hvordan skal annoncen se ud? Giver pressemeddelelser opmærksomhed?

Vi forstår godt tvivlen, for der ER mange retninger at gå i, og derfor bygger vi nu videre på de workshops, som vi i flere år har lavet for små og (især) mellemstore virksomheder. Målet med ’Fra Tvivl til Retning’ er at give den deltagende virksomhed en ’opskrift’, så man fremover præcist ved, hvordan der skal arbejdes med kommunikation, markedsføring og design.

Vi tager afsæt i den enkelte virksomheds specifikke behov og sætter fokus på, hvordan kommunikation og design fremadrettet kan skabe mest mulig værdi. Vi forholder os også til ressourcer, så de tiltag, der planlægges, hænger sammen med den økonomi og (wo)man-power, som den enkelte virksomhed har til rådighed. Og vi pirker til ejerlederens personlighed, for den påvirker, hvordan der skal arbejdes. Er han/hun nede i detaljen eller oppe i helikopteren? Kreativ eller jordnær? Forsigtig eller vild i varmen? Det har betydning for de diskussioner, der skal tages og de muligheder, der senere kan arbejdes med.

To fagligheder sættes i spil: Lones DESIGN og min KOMMUNIKATION, og vi mødes tre gange med virksomheden:

 1. Til Kick off med ejerlederen.
 2. På workshoppen.
 3. Når vi kommer og præsenterer kommunikationsstrategi og -plan.

Kick off
Møde med ejerlederen, hvor vi både lytter og stiller kritiske spørgsmål. Vores rolle er nemlig ikke at stryge nogen med hårene, men i stedet at finde ind til kernen af, hvordan der kan udvikles de mest optimale kommunikations- og designløsninger.

Der kan være mange grunde til, at en virksomhed ikke er synlig:

 • Måske har I hidtil kunnet klare jer efter devisen ’Den der lever stille, lever godt’ – men nu begynder konkurrenter at presse jer.
 • Måske har I prøvet mange forskellige ting efter tilfældighedens princip. Resultatet er, at I udsender uklare signaler, som forvirrer omgivelserne.
 • Måske har I for travlt, så chancer forpasses. Som en pressemeddelelse op til en messe, der laves i sidste øjeblik og når for sent ud til medier med lang produktionstid, eller en annonce med så stram en deadline, at budskabet blev forkert.

På baggrund af kick off planlægger vi det næste møde:

Workshoppen
Her skal vi have en række centrale diskussioner med ejerlederen og udvalgte nøglemedarbejdere.

Hver enkelt leder og ansat er virksomhedens ansigt udadtil, og derfor er det ekstremt vigtigt, at alle forstår og bakker op om den fremtidige kommunikationsstrategi.

I mindre virksomheder er ledelse og nøglemedarbejdere tæt på alting.  Derfor er det vigtigt, at baggrunden for kommunikation og design drøftes grundigt igennem, og at alle får ny viden, som de fremadrettet kan bruge i det daglige arbejde.

Workshoppen består af en række centrale diskussioner om virksomhedens situation og identitet samt om produkt, kunder og budskaber.

Strategi og plan
Efter workshoppen skriver vi et oplæg til en kommunikationsstrategi og –plan. Indholdet afhænger af den enkelte virksomheds behov, men vil typisk omfatte:

 • Situation
 • Kommunikationsmål
 • Interessenter og målgrupper
 • Budskaber
 • Kanaler og værktøj
 • Årsplan med konkrete aktiviteter og mål

Vi definerer aktiviteter, som både gør gavn og er realistiske at føre ud i livet, afhængig af jeres ressourcer. Hellere få og givtige indsatser, frem for at planlægge tiltag, der løber ud i sandet.

Planen indeholder specifikke mål, så I fremover kan sikre, at I opnår konkrete resultater med jeres kommunikation.

Kommunikationsplanen afdækker også de designaktiviteter, som I bør prioritere. Det kan fx være

 • Opdateret identitet: Logoer, brands, skabeloner og visitkort
 • Ny eller opdateret hjemmeside
 • Salgsmaterialer
 • Skilte og messetilbehør
 • Emballage

“Fra Tvivl til Retning” er et forløb, som er udviklet for at understøtte små og mellemstore virksomheders behov for en klar kommunikations- og designretning. Forløbet bygger på en metode udviklet af Lone Storgaard og Birgitte Iversen, hvor vi tager højde for, at deltagerne er travle og har behov for en hurtig og effektiv proces. Derfor strækker forløbet sig over en periode på cirka seks uger, hvor virksomheden deltager i tre møder, som danner grundlag for en konkret strategi og plan for kommunikation og design.

>>

Er din kommunikation og markedsføring hel forkert?

Eller er du i tvivl, om den virker?

Der er vanvittig mange kanaler at vælge mellem – og det er vigtigt at prioritere de rette.

Hver tirsdag kan du i nyhedsbrevet fra RETNING få inspiration til at forbedre din virksomheds kommunikation og markedsføring.

Læs om det her

  Hvis du vil vide mere om strategi, så følg med i mit nyhedsbrev 

  Mødeadresse:
  Højbovej 1
  8600 Silkeborg

  Email info@retning.dk

  CVR 30 10 82 80