Kursus i kommunikation – gør din virksomhed synlig

Lær at lave en strategi for kommunikation og markedsføring

RETNINGs kurser er for dig der:

 • Vil lære, hvordan du kan bruge kommunikation og markedsføring til at øge salget.
 • Ønsker at udvikle dine kompetencer indenfor strategisk kommunikation og markedsføring – med fokus på at arbejde systematisk og effektivt.
 • Bruger for mange penge – og for meget tid – på indsatser, der ikke har nogen effekt.
 • Arbejder i en virksomhed, hvor kommunikation og markedsføring stritter i mange retninger – eller helt springes over.
 • Er åben for at udvide dit netværk og lære nyt i fællesskab med andre. (Bemærk: Vi holder også kurser internt i virksomheder)

Hvad handler kurserne om?

RETNING´s kurser strækker sig over tre dage.
Der udbydes også 1-dagskurser om fx ‘målgrupper’, ‘kunderejsen’ eller ‘din virksomheds identitet og kultur’.

Eksempel på et dagskursus:

Målgrupper – giv kunderne lyst til at handle hos dig

Hvem er dine kunder – og hvordan når du dem bedst?

Når en kunde vælger at købe, er 90 % af beslutningen baseret på ubevidste, gode fornemmelser. De sidste 10% handler om bevidste argumenter som pris, kvalitet, produktudvalg og levering. Du kan øge salget ved at arbejde med de 90%.

Vi dykker ned i de forskellige argumenter og oplevelser, som motiverer mennesker til at købe. Du lærer om den kommunikation og markedsføring, der passer til lige netop din kundetype. Du tager hjem med helt præcise anvisninger for, hvordan du synliggør din virksomhed over for den målgruppe, du gerne vil nå.

Jeg er certificeret i Emotionelle Kundetyper® og bruger denne videnskabelige metode, når vi arbejder med målgrupper.

Du lærer om:

 • Professionel kommunikation i en ny tid.
 • Købsmotivation
 • Metoden Emotionelle Kundetyper®
 • De fire kundetyper
 • Du laver en helt konkret karakteristik af din kundetype – med fokus på, hvad der frister ham eller hende til at købe hos dig.

Et andet eksempel på dagskursus: 

Identitet og kultur

Kurset om målgrupper (beskrevet herover) er både for selvstændige og medarbejdere. Dette kursus er kun for ejere. Vi kigger her på den kultur, som din virksomhed er præget af. Kulturen har nemlig stor betydning for, hvordan du – og dine eventuelle medarbejdere – håndterer kommunikation og markedsføring.

Nogle virksomheder er præget af tankegangen om, at “den der lever stille, lever godt”. Her er markedsføringen ofte lavt prioriteret.

Andre steder er man meget idérige. Der opstår hele tiden nye tiltag, og måske efterligner man jævnligt konkurrenterne. Disse virksomheder mangler ofte en rød tråd i deres synlighed, fordi nye gode idéer konstant sætter en ny dagsorden.

Du lærer om:

 • Kulturen – og dens indflydelse på kommunikation og markedsføring
 • Din personlige indflydelse som ejer – og hvordan du sætter dit præg på kommunikation og markedsføring
 • Hvordan skal din forretning udvikle sig?
 • Hvordan kan du udnytte dine styrker – og hvornår spænder du ben for dig selv?
 • Hvordan præger din tilgang virksomhedens synlighed?

Kurser skabt ud af praksis

RETNINGs kurser bygger på mange års praksis. I mit arbejde med små og mellemstore virksomheder har jeg gang på gang set, hvad der spænder ben i forhold til kommunikation og markedsføring.

Derfor dykker vi på kurserne ned i:

 • Teori – fordi din nye viden skal være videnskabeligt velfunderet.
 • Praksis – fordi du skal have en konkret plan med hjem, som du kan arbejde med i hverdagen.

Tre dage – seks trin

På tredagskurserne arbejder vi os igennem seks trin, som tilsammen skaber fundamentet for en gennemarbejdet strategi for din virksomheds synlighed:

h

1. RETNING gør-det-selv

Alt for mange strategier glemmes i hverdagen. Sådan må det ikke blive i din virksomhed. Derfor arbejder vi på dette trin med at sikre, at de beslutninger, som du træffer på kurset, kan implementeres i praksis.

Du skal derfor tage stilling til, hvordan I bedst fører jeres planer ud i livet. Eksempelvis ved at udnævne ansvarlige medarbejdere, lave en fysisk mappe, hænge konklusioner op på væggen eller andre tiltag, der sikrer, at du og virksomheden husker det, som du nu skal i gang med at beslutte.

Din nye strategi skal nemlig bruges i hverdagen for at kunne skabe værdi for din virksomhed.

 

U

2. RETNING hvorhen

Analysefase. Vi har her fokus på, HVAD du skal kommunikere. Alt for mange virksomheder kommunikerer efter tilfældighedens princip. Men det er vigtigt, at du finder frem til de budskaber, som understøtter forretningen; I skal kommunikere om det, som I tjener penge på nu – eller forventer at kapitalisere på senere.

Vi arbejder eksempelvis med Business Model Canvas, som er en visuel model, der giver dig et overblik over de aktiviteter, som foregår i din virksomhed for at forretningen kan løbe rundt. Den – og andre modeller – gør dig bevidst om, hvad kommunikation og markedsføring skal understøtte i netop din virksomhed.

 

3. RETNING identitet

Identitet og kultur kan spænde ben for kommunikationen – men også få det til at fungere optimalt.

Din virksomhed ER på en måde, og det oplever kunden. Ved at være bevidst om styrker og svagheder kan du bedre tilrettelægge kommunikation, som din målgruppe forstår.

 

w

4. RETNING målgruppe

Vi sætter spot på din kunde, og ser på hvilke logiske og følelsesmæssige argumenter, der rammer netop dine kunder allerbedst. Målet er at vælge kanaler og opbygge en aktivitetsplan, som har den højeste sandsynlighed for at skabe kommunikation og markedsføring, der motiverer din kunde til at købe. Vi arbejder blandt andet med Emotionelle Kundetyper®, som er en videnskabelig metode, jeg er certificeret i.

 

5. RETNING strategi

På dette trin udvikler og fastlægger du din virksomheds strategi for kommunikation og markedsføring. Det gør du på baggrund af den viden, du har fundet frem til på de tidligere trin. Du sætter den ind i en sammenhæng og forholder dig til den kunderejse, som din målgruppe skal igennem i netop din virksomhed.

 

i

6. RETNING handleplan

Når strategien er på plads, skal du lave en handleplan, som sikrer, at den føres ud i livet. Samtidig er planen med til at synliggøre, at du skaber værdi ud af den tid og de penge, som din virksomhed bruger på kommunikation og markedsføring.

Derfor er det vigtigt at opliste aktiviteter, milepæle, succeskriterier, tidsplan og ansvarspersoner, så det er tydeligt, at alle aktiviteter skaber positive resultater.

Forudsætninger og udbytte

Kurserne hos RETNING er både teoretiske og praktiske. Der kræves ingen særlige forudsætninger, men du skal have lyst til at arbejde i fællesskab med en lille gruppe andre deltagere.

Hvis du gennemgår et tredages kursus, kommer du igennem alle de elementer, som indgår i en solid strategi for kommunikation og markedsføring. Vi gennemgår to trin pr. kursusdag. Der er minimum en uge mellem hver kursusdag, så du som kursist har tid til at reflektere og arbejde med strategien mellem hver gang.

Du laver undervejs en mappe med din egen strategi; herunder en konkret handleplan, så du præcis ved, hvad du skal arbejde med efter kurset.

Hvis du vil deltage i RETNINGs kurser bør du abonnere på nyhedsbrevet eller følge de sociale medier, hvor kurserne løbende omtales.

Desuden udbydes kurserne via andre; fx kommuner og erhvervsfremmesystemet.

”I er gode til at show it, og don’t just tell it. Det skaber en fortrolighed, der får os ud af komfortzonen og ind i læringsrummet. Det er ikke nødvendigvis en behagelig proces at arbejde med dette. Men hvis du skal lave noget godt markedsføring, så skal du jo have en klar og god kommunikation, og det formidler I rigtig godt.”
Chefkonsulent Lisbeth Brix Bøggild, connec ApS

”Det er svært at sidde med dette alene. Her får vi hjælp til processen og det er rigtig godt med den feedback, vi giver til hinanden. Mappen er rigtig vigtig, fordi den fastholder det, vi har lært. Det er et opslagsværk og et arbejdsredskab, som jeg slet ikke er i tvivl om, at jeg kommer til at bruge rigtig meget fremover.”
Fysioterapeut Helle Røge, Helle Røge Ergonomi og NemHjem.dk

”Den feedback jeg fik på min SWOT-analyse var vanvittig god for mig. Jeg har fået et vildt godt indblik i kundetyperne og kan begynde at tænke dem ind allerede nu. Jeg tænker SÅ meget lige nu og har fået fyldt meget på min viden; det har virkelig været meningsfuldt for mig.”
Indehaver Heidi Timmermann Tolderlund, Trivselskaravanen

Praktisk info

 • RETNING udbyder som udgangspunkt tre-dags kurser.
 • Det er muligt at bestille en-dags kurser om ’Emotionelle Kundetyper’ (for både selvstændige og marketingmedarbejdere) eller ’Mig & min virksomhed’ (for selvstændige).
 • En kursusdag er som udgangspunkt fra kl. 9.00 til 16.00 – men kan tilpasses jeres ramme.
 • Interne kursusdage, hvor en virksomhed køber sit eget strategiforløb, foregår på en anden måde – læs mere her
 • Kurserne foregår som udgangspunkt fysisk, men udbydes også online.

Arrangør og underleverandør

Jeg er meget gerne underleverandør til fagforbund, erhvervsfremmesystemet, kommuner m.v.

Kontakt mig eller book et møde, hvis vi skal drøfte jeres behov.

Jeg afholder også kurser internt i virksomheder. Her kan jeg tilbyde et efterfølgende oplæg til kommunikationsstrategi og -plan – læs mere her.

Pris

Prisen på de åbne kurser varierer afhængig af tid og sted. Følg med i nyhedsbrevet eller på sociale medier for nærmere info.

Lukkede kurser / som underleverandør: 15.000 kr. + moms, transport, materialer og forplejning pr. kursusdag v/ max 10 deltagere. 500 kr. pr. ekstra deltager pr. dag. Materialer: 175 kr. pr. deltager.

Online kurser: 13.000 kr. + moms (+ evt. materialer & forsendelse) pr. kursusdag v/ max 15 deltagere. 300 kr. pr. ekstra deltager pr. dag. 

Kursusarrangøren skal stille projektor til rådighed samt lokaler af passende størrelse.

 

”Her er tid til fordybelse. Jeg har nået det, som jeg ikke når derhjemme. Jeg har fået øje på min kundetype – og kan også se, at der er en farve, jeg skal holde mig fra. Det står helt skarpt for mig, hvad jeg skal hjem og tage fat på. Og så er det en stor styrke, at vi på dette kursus helt konkret får fingrene i vores egen strategi. Så husker man det bedre, og er egentlig klar til at eksekvere, når man kommer hjem.”
Direktør Pia Børsting, Din arbejdsmiljøpartner

”Rammerne er helt fantastiske. Det er tryghedsrummet, som I skaber, hvor jeg har været mere åben, end jeg er vant til i andre sammenhænge.  Jeg er blevet afklaret nogle steder, som jeg ikke i min vildeste fantasi havde troet.”
Arkitekt Tina Seerup Olesen, Arkitektfirmaet TSO Studio

”Kurset har været meget inspirerende og hjulpet mig til at tænke, hvilken retning jeg skal i. Det er så fint, at jeg får noget med mig herfra, som jeg kan gå hjem og rulle ud i mit atelier. Så jeg ved, hvordan jeg nu kommer videre.”
Art Director Lotte Uttrup, ART & WORK 

Erfaren rådgiver og underviser

Mit navn er Birgitte Iversen. I mere end 25 år har jeg arbejdet med små og mellemstore virksomheders forretningsudvikling, kommunikation og markedsføring.  Siden 2007 har jeg haft min egen virksomhed.

Jeg har i en årrække været censor på videregående uddannelser, og i perioder undervist i innovation, PR og kommunikation på blandt andet brancheskolen TEKO og VIA University College.

 

Uddannelse:

 • Retorik & kommunikation fra Aarhus Universitet

Efteruddannelse:

 • Journalisthøjskolen i Aarhus
 • Voksenpædagogik, Ålborg Universitet
 • Certificeret i Emotionelle Kundetyper®
 • Digital markedsføring og online communities

 

Målgruppe:

Mine kunder er især ledere og medarbejdere i små og mellemstore virksomheder. Fx fra tøj- og tekstilbranchen, træ- og møbelindustrien, byggeriet, it og en lang række produktionsvirksomheder. Her afholder jeg workshops og intern undervisning i kommunikation og markedsføring.

I de senere år har mine kurser også været målrettet soloselvstændige og mikrovirksomheder. Dem har jeg en lille forkærlighed for, fordi det er så vigtigt, at de kommer godt fra start – og samtidig er de ofte meget alene med deres forretning.

Mødeadresse:
Højbovej 1
8600 Silkeborg

Email info@retning.dk

CVR 30 10 82 80