Kursus i kommunikation – gør din virksomhed synlig

Lær at lave en strategi for kommunikation og markedsføring

Et RETNING kursus i kommunikation er for dig der:

 • Vil lære, hvordan du kan bruge kommunikation og markedsføring til at øge salget.
 • Ønsker at udvikle dine kompetencer indenfor strategisk kommunikation og markedsføring – med fokus på at arbejde systematisk og effektivt.
 • Bruger for mange penge – og for meget tid – på indsatser, der ikke har nogen effekt.
 • Arbejder i en virksomhed, hvor kommunikation og markedsføring stritter i mange retninger – eller helt springes over.
 • Er åben for at udvide dit netværk og lære nyt i fællesskab med andre. (Bemærk: Vi holder også kursus i kommunikation  internt i virksomheder)

Sælg mere med en klar strategi

RETNING´s kurser hjælper dig i mål med en strategi for din virksomheds kommunikation og markedsføring. Fokus er altid: Hvordan SÆLGER du? Det er nemlig ikke nok bare at kommunikere – din strategi skal understøtte salget i din virksomhed.

Der udbydes både 1-dags og 3-dagskurser. 

Kommende åbne kurser:

» RETNING målgruppe – Læs mere

» RETNING mig & min virksomhed – Læs mere

Eksempel på et kursus i kommunikation – om målgrupper / dagskursus:

Målgrupper – giv kunderne lyst til at handle hos dig

Hvem er dine kunder – og hvordan når du dem bedst?

Når en kunde vælger at købe, er 90 % af beslutningen baseret på ubevidste, gode fornemmelser. De sidste 10% handler om bevidste argumenter som pris, kvalitet, produktudvalg og levering. Du kan øge salget ved at arbejde med de 90%.

Vi dykker ned i de forskellige argumenter og oplevelser, som motiverer mennesker til at købe. Du lærer om den kommunikation og markedsføring, der passer til lige netop din kundetype. Du tager hjem med helt præcise anvisninger for, hvordan du synliggør din virksomhed over for den målgruppe, du gerne vil nå.

Jeg er certificeret i Emotionelle Kundetyper® og bruger denne videnskabelige metode, når vi arbejder med målgrupper.

Du lærer om:

 • Professionel kommunikation i en ny tid.
 • Købsmotivation
 • Metoden Emotionelle Kundetyper®
 • De fire kundetyper
 • Du laver en helt konkret karakteristik af din kundetype – med fokus på, hvad der frister ham eller hende til at købe hos dig.

Eksempel på et kursus i kommunikation – om rollen som selvstændig / dagskursus: 

Identitet og kultur

På dette kursus arbejder vi med den kultur, som din virksomhed er præget af. Kulturen har nemlig stor betydning for, hvordan du – og dine eventuelle medarbejdere – håndterer kommunikation og markedsføring.

Nogle virksomheder er præget af tankegangen om, at “den der lever stille, lever godt”. Her er markedsføringen ofte lavt prioriteret.

Andre steder er man meget idérige. Der opstår hele tiden nye tiltag, og måske efterligner man jævnligt konkurrenterne. Disse virksomheder mangler ofte en rød tråd i deres synlighed, fordi nye gode idéer konstant sætter en ny dagsorden.

Du lærer om:

 • Kulturen – og dens indflydelse på kommunikation og markedsføring
 • Din personlige indflydelse som ejer – og hvordan du sætter dit præg på kommunikation og markedsføring
 • Hvordan skal din forretning udvikle sig?
 • Hvordan kan du udnytte dine styrker – og hvornår spænder du ben for dig selv?
 • Hvordan præger din tilgang virksomhedens synlighed?

Kurser skabt ud af praksis

RETNINGs kurser bygger på mange års praksis. I mit arbejde med små og mellemstore virksomheder har jeg gang på gang set, hvad der spænder ben i forhold til kommunikation og markedsføring.

Derfor dykker vi på kurserne ned i:

 • Teori – fordi din nye viden skal være videnskabeligt velfunderet.
 • Praksis – fordi du skal have en konkret plan med hjem, som du kan arbejde med i hverdagen.

Tre dage – seks trin

På tredagskurserne arbejder vi os igennem seks trin, som tilsammen skaber fundamentet for en gennemarbejdet strategi for din virksomheds synlighed:

h

1. RETNING grundlag

Digital kommunikation er meget anderledes end tidligere tiders ”afsender-budskab-modtager”. I dag skal en virksomhed kunne håndtere, at andre forholder sig til den på nettet – på godt og ondt.

Samtidig skal virksomheden være synlig og tydelig overfor de målgrupper, den gerne vil nå.
Det kræver, at du er helt afklaret med, hvad I står for – og evner at forklare det kort og præcist.
I denne fase arbejder vi med grundlaget. Hvad er virksomhedens eksistensberettigelse? Hvad skal den være kendt for? Og hvilke værdier bygger den på?
Desuden fokuserer vi på, hvordan beslutninger bedst integreres i netop din virksomhed. For en strategi, som ikke bruges, er intet værd.

 

U

2. RETNING hvorhen

Analysefase med fokus på, HVAD du skal kommunikere. For hvad tjener I penge på? Hvad er forretningsmodellen? Hvad skal din virksomhed være kendt for?

Alt for mange virksomheder kommunikerer efter tilfældighedens princip. Men det er vigtigt, at du vælger budskaber, som understøtter forretningen. I skal kommunikere om det, som I tjener penge på nu – eller forventer at leve af senere.
På dette trin arbejder vi fx med Business Model Canvas; en visuel model, der synliggør de aktiviteter, som foregår i din virksomhed for at forretningen kan løbe rundt. Den – og andre modeller – gør dig bevidst om, hvad kommunikation og markedsføring skal understøtte i netop din virksomhed.

 

3. RETNING identitet

Er du typen, der slår ud med armene og fortæller en masse? Eller holder du af vendingen ’Den, der lever stille, lever godt’? Måske er du ’den slags’, som giver alt for meget service – og derfor ikke tjener penge nok?

Uanset hvordan du er, skal du være bevidst om, at din personlighed påvirker virksomhedens udvikling. Ved at forstå dine egne styrker og svagheder, kan du bedre tilrettelægge kommunikation, som din målgruppe forstår.
Dette trin har fokus på identitet og kultur. For ”kultur spiser strategi til morgenmad”. Kulturen kan meget nemt spænde ben for kommunikation, markedsføring og salg. Men den kan også understøtte dig på bedste vis – og det er det, vi skal nå frem til.

 

w

4. RETNING målgruppe

Fokus på de logiske og følelsesmæssige argumenter, der rammer netop dine kunder allerbedst.

Der arbejdes blandt andet med Emotionelle Kundetyper®. Det er en videnskabelig metode, som bygger på, hvad der får mennesker til at foretage et køb – eller til at lade være. Som certificeret i metoden har jeg indgående kendskab til forskellig købsadfærd.

På dette trin arbejder vi også med at udvikle en eller flere personas, som passer til lige præcis din virksomhed. Målet er at vælge de kanaler og aktiviteter, som motiverer din kunde til at købe.

 

5. RETNING strategi

På dette trin udvikler og fastlægger du din virksomheds strategi for kommunikation og markedsføring.

Det gør du på baggrund af den viden, du har fundet frem til på de tidligere trin. Helt konkret hjælper jeg dig med at sætte dine analyseresultater og beslutninger ind i en sammenhæng.

Desuden forholder du dig på dette trin til den kunderejse, som både nuværende og kommende kunder skal igennem i netop din virksomhed. For det er vigtigt, at du sikrer, at dine målgrupper får den rette viden, når de er på udkig efter netop dine produkter eller ydelser.

i

6. RETNING handleplan

Når strategien er på plads, skal du lave en handleplan, som sikrer, at den føres ud i livet. Samtidig er planen med til at synliggøre, at du skaber værdi ud af den tid og de penge, som din virksomhed bruger på kommunikation og markedsføring. 

Derfor skal du nu definere de helt konkrete aktiviteter, der skal foregå. Samtidig skal du sikre, at du fremover kan måle, at din investering i kommunikation og markedsføring giver overskud. Med milepæle, succeskriterier, tidsplan og ansvarspersoner kan du tydeliggøre, om indsatserne skaber positive resultater.

sparringspartner til ejere i små og mellemstore virksomheder - og kurser i kommunikation

Forudsætninger og udbytte

Kurserne hos RETNING er både teoretiske og praktiske. Der kræves ingen særlige forudsætninger, men du skal have lyst til at arbejde i fællesskab med en lille gruppe andre deltagere.

Hvis du gennemgår et tredages kursus, kommer du igennem alle de elementer, som indgår i en solid strategi for kommunikation og markedsføring. Vi gennemgår to trin pr. kursusdag. Der er minimum en uge mellem hver kursusdag, så du som kursist har tid til at reflektere og arbejde med strategien mellem hver gang.

Du laver undervejs en mappe med din egen strategi; herunder en konkret handleplan, så du præcis ved, hvad du skal arbejde med efter kurset.

Hvis du vil deltage i RETNINGs kurser bør du abonnere på nyhedsbrevet eller følge de sociale medier, hvor kurserne løbende omtales.

Desuden udbydes kurserne via andre; fx kommuner og erhvervsfremmesystemet.

”I er gode til at show it, og don’t just tell it. Det skaber en fortrolighed, der får os ud af komfortzonen og ind i læringsrummet. Det er ikke nødvendigvis en behagelig proces at arbejde med dette. Men hvis du skal lave noget godt markedsføring, så skal du jo have en klar og god kommunikation, og det formidler I rigtig godt.”
Chefkonsulent Lisbeth Brix Bøggild, connec ApS

”Det er svært at sidde med dette alene. Her får vi hjælp til processen og det er rigtig godt med den feedback, vi giver til hinanden. Mappen er rigtig vigtig, fordi den fastholder det, vi har lært. Det er et opslagsværk og et arbejdsredskab, som jeg slet ikke er i tvivl om, at jeg kommer til at bruge rigtig meget fremover.”
Fysioterapeut Helle Røge, Helle Røge Ergonomi og NemHjem.dk

”Den feedback jeg fik på min SWOT-analyse var vanvittig god for mig. Jeg har fået et vildt godt indblik i kundetyperne og kan begynde at tænke dem ind allerede nu. Jeg tænker SÅ meget lige nu og har fået fyldt meget på min viden; det har virkelig været meningsfuldt for mig.”
Indehaver Heidi Timmermann Tolderlund, Trivselskaravanen

Praktisk info

 • RETNING udbyder som udgangspunkt tre-dags kurser.
 • Det er muligt at bestille en-dags kurser om ’Emotionelle Kundetyper’ (for både selvstændige og marketingmedarbejdere) eller ’Mig & min virksomhed’ (for selvstændige).
 • En kursusdag er som udgangspunkt fra kl. 9.00 til 16.00 – men kan tilpasses jeres ramme.
 • Interne kursusdage, hvor en virksomhed køber sit eget strategiforløb, foregår på en anden måde – læs mere her
 • Kurserne foregår som udgangspunkt fysisk, men udbydes også online.

Arrangør og underleverandør

Jeg er meget gerne underleverandør til fagforbund, erhvervsfremmesystemet, kommuner m.v.

Kontakt mig eller book et møde, hvis vi skal drøfte jeres behov.

Jeg afholder også kurser internt i virksomheder. Her kan jeg tilbyde et efterfølgende oplæg til kommunikationsstrategi og -plan – læs mere her.

Pris

Prisen på de åbne kurser varierer afhængig af tid og sted. Følg med i nyhedsbrevet eller på sociale medier for nærmere info.

Lukkede kurser / som underleverandør: 15.000 kr. + moms, transport, materialer og forplejning pr. kursusdag v/ max 10 deltagere. 500 kr. pr. ekstra deltager pr. dag. Materialer: 175 kr. pr. deltager.

Online kurser: 13.000 kr. + moms (+ evt. materialer & forsendelse) pr. kursusdag v/ max 15 deltagere. 300 kr. pr. ekstra deltager pr. dag. 

Kursusarrangøren skal stille projektor til rådighed samt lokaler af passende størrelse.

 

”Her er tid til fordybelse. Jeg har nået det, som jeg ikke når derhjemme. Jeg har fået øje på min kundetype – og kan også se, at der er en farve, jeg skal holde mig fra. Det står helt skarpt for mig, hvad jeg skal hjem og tage fat på. Og så er det en stor styrke, at vi på dette kursus helt konkret får fingrene i vores egen strategi. Så husker man det bedre, og er egentlig klar til at eksekvere, når man kommer hjem.”
Direktør Pia Børsting, Din arbejdsmiljøpartner

”Rammerne er helt fantastiske. Det er tryghedsrummet, som I skaber, hvor jeg har været mere åben, end jeg er vant til i andre sammenhænge.  Jeg er blevet afklaret nogle steder, som jeg ikke i min vildeste fantasi havde troet.”
Arkitekt Tina Seerup Olesen, Arkitektfirmaet TSO Studio

”Kurset har været meget inspirerende og hjulpet mig til at tænke, hvilken retning jeg skal i. Det er så fint, at jeg får noget med mig herfra, som jeg kan gå hjem og rulle ud i mit atelier. Så jeg ved, hvordan jeg nu kommer videre.”
Art Director Lotte Uttrup, ART & WORK 

Erfaren rådgiver og underviser

Mit navn er Birgitte Iversen. I mere end 25 år har jeg arbejdet med små og mellemstore virksomheders forretningsudvikling, kommunikation og markedsføring.  Siden 2007 har jeg haft min egen virksomhed.

Jeg har i en årrække været censor på videregående uddannelser, og i perioder undervist i innovation, PR og kommunikation på blandt andet brancheskolen TEKO og VIA University College.

 

Sparringspartner Birgitte Iversen hjælper ejere i små og mellemstore virksomheder med kommunikation og markedsføring

Uddannelse:

 • Retorik & kommunikation fra Aarhus Universitet

Efteruddannelse:

 • Journalisthøjskolen i Aarhus
 • Voksenpædagogik, Ålborg Universitet
 • Certificeret i Emotionelle Kundetyper®
 • Digital markedsføring og online communities

 

Målgruppe:

Mine kunder er især ledere og medarbejdere i små og mellemstore virksomheder. Fx fra tøj- og tekstilbranchen, træ- og møbelindustrien, byggeriet, it og en lang række produktionsvirksomheder. Her afholder jeg workshops og intern undervisning i kommunikation og markedsføring.

I de senere år har mine kurser også været målrettet soloselvstændige og mikrovirksomheder. Dem har jeg en lille forkærlighed for, fordi det er så vigtigt, at de kommer godt fra start – og samtidig er de ofte meget alene med deres forretning.

Kontor Jylland:
co-work | Bæredygtig Herning
Gl. Skolevej 1, 2. sal
7400 Herning

Mødeadresse Sjælland:
La Oficina
Suomisvej 4
1927 Frederiksberg

Email info@retning.dk

Tlf 23 11 50 20

CVR 30 10 82 80

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. RETNING forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.