Denne hjemmeside ejes af RETNING v/ Birgitte Iversen, Drewsensvej 3, 8600 Silkeborg. CVR-nr. 30 10 82 80.
Virksomheden kan kontaktes på e-mail info@retning.dk

Hvis du tilmelder dig RETNINGs nyhedsbrev eller køber ydelser, bliver der lagret data om dig, som anvendes til:

Nyhedsbreve:
Når du tilmelder dig, opbevares dine data, så du kan få tilsendt nyhedsbrevet.

Køb:
Data indsamlet i forbindelse med køb anvendes alene til at levere og fakturere ydelsen.

Dataopbevaring og sletning af data
RETNING opbevarer dine personoplysninger sikkert i overensstemmelse med lovgivningen; herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Personoplysningerne bruges kun til det formål, de er indsamlet til, og de slettes, når formålet er opfyldt.

Disse personoplysninger opbevares:
RETNING opbevarer de oplysninger, som du selv har opgivet: Navn, titel, virksomhed, adresse, e-mail og telefonnummer.

Oplysningerne opbevares for at:
• Kunne levere og fakturere den ydelse, du har købt.
• Markedsføre RETNING via digital markedsføring (nyhedsbreve/e-mails samt evt. målrettede annoncer på sociale medier som Facebook, Instagram og LinkedIn)

Databehandleraftaler
Dine personoplysninger videregives til nedennævnte leverandører, som RETNING har indgået databehandleraftaler med for at sikre, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:
• E-conomics til håndtering af fakturaer.

• MailChimp til opsamling samt håndtering af mailadresser til udsendelse af nyhedsbreve.

Opbevaring
Dine personoplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:
• Nyhedsbreve: Så længe du modtager markedsføringsmateriale og ikke har trukket et afgivet samtykke tilbage.
• Ved køb af ydelser opbevares dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven.

Oplysning, indsigelse, ændring og sletning
Du kan altid kontakte RETNING for at få oplyst, hvilke personoplysninger der opbevares om dig. Hvis der er fejl i oplysningerne, kan du bede om at få dem rettet.

Ønsker du ikke længere, at RETNING behandler dine personoplysninger, kan du sende en anmodning herom på info@retning.dk
Hvis du ønsker at trække dit samtykke til at modtage nyhedsbrev, kan det gøres ved at trykke på et link nederst i den enkelte mail.

Hvis du ønsker at klage over RETNINGs behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.