Læg en slagplan

Få styr på jeres digitale kommunikation og salg med en målrettet kommunikationsstrategi

Både dine og mine kunder har en ny adfærd – og det har du og jeg også. For vi lever i en tid, hvor vi tjekker alt på nettet.

Derfor skal du sikre, at din virksomheds kommunikation og markedsføring leverer det, som kunderne forventer, når de døgnet rundt besøger jer online. Jeres digitale forretning skal være lige så serviceorienteret og let at forstå, som hvis kunden besøger en fysisk butik.

Desværre er der alt for mange virksomheder, som fejler her. De er ganske enkelt ikke grundige nok med at kommunikere præcist og overbevisende. Sikkert fordi ”Vi gør, som vi plejer – og vi er faktisk også i tvivl om, hvad vi helt konkret skal gå i gang med.”

Med en kommunikationsstrategi kan I få greb om den digitale kunderejse. Strategiprocessen munder nemlig ud i en konkret slagplan for, hvad I skal prioritere.

Samtidig får I præcise retningslinjer, så I kan forklare jeres leverandører, hvad de skal gøre for jer, så jeres kommunikation og markedsføring skaber mest mulig værdi for forretningen.

Konkret slagplan

RETNING slagplan er et kort og målrettet forløb for små og mellemstore virksomheder. Det udpeger retningen for jeres fremtidige kommunikation og markedsføring, så I ikke er i tvivl om, hvad I skal.

I får hjælp til vigtige indbyrdes diskussioner om, hvem I vil kommunikere til. Her afklarer vi, hvilke argumenter der er centrale for netop jeres målgruppe.

RETNING slagplan er en slags individuel opskrift på, hvilke ingredienser, der skal være i netop jeres virksomheds kommunikation og markedsføring.

Tydelig opskrift

RETNING slagplan tilpasses behovene i netop jeres virksomhed. Der arbejdes fx med områder som 

  • Forretningsmodel relateret til kommunikation
  • Værdigrundlag (Mission, vision og værdier)
  • Målgruppe og emotionelle kundetyper
  • Budskaber og salgsargumenter
  • Kunderejse og kanaler

Kort sagt får I en konkret oversigt, som tydeliggør, hvordan I kan arbejde med kommunikation og markedsføring.

Slagplanen er desuden nem at forstå for nye medarbejdere og eksterne leverandører.

Digitalt salg kræver en kommunikationsstrategi

Det er ikke ’bare lige’ at lave kommunikation og markedsføring, som appellerer til de kunder, du og din virksomhed gerne vil nå.
I skal sende signaler, der harmonerer med det, I gerne vil sælge.

Men ofte er kunderne på udkig efter noget andet, end virksomhedens ledelse og medarbejdere tror. For kundernes digitale adfærd er ikke altid hel nem at regne ud. Derfor er det vigtigt, at du kender de budskaber, som overbeviser kunden om, at hun eller han skal købe noget.

Hvis I ikke er dygtige nok til at servicere kunden digitalt, så risikerer I, at jeres konkurrent er det. Og det er et større problem, end det var ‘ i gamle dage’. For i dag er konkurrenten kun et klik væk, når kunder på egen hånd er på udkig efter en vare eller en dygtig leverandør.

Arbejd systematisk

I en hverdag fyldt med drift og deadlines, forsømmer ledere ofte at afsætte tid til digital synlighed. Kommunikation og markedsføring, som skal understøtte salget, risikerer at blive venstrehåndsarbejde.

I praksis løses opgaverne ofte lidt tilfældigt, alt efter hvad marketingkoordinatoren eller de faste leverandører har erfaringer med.

Men I risikerer forkerte løsninger, fordi din medarbejder ikke kender alle de komplekse erfaringer, som du og ledelsen har gjort jer gennem mange år.

Hvis du vil sælge mere og gøre virksomheden kendt hos målgruppen, er det nødvendigt at arbejde systematisk og strategisk med jeres digitale udstillingsvindue – på tværs af afdelinger.

Træf beslutninger

RETNING slagplan er et forløb, hvor jeg hjælper jer med at få styr på fundamentet for jeres digitale salg: Jeres kommunikationsstrategi.

Sammen diskuterer vi, hvad der er unikt for netop jeres virksomhed, og vi afdækker, hvordan I bedst slår dørene op for de målgrupper, som I vil nå.

I investerer en dag, hvor I sammen kan træffe centrale beslutninger. På den måde får I fundamentet på plads, inden I beslutter, om I skal lave en ny hjemmeside, skrotte messerne, annoncere på Facebook – alt efter, hvad der passer til netop jeres målgruppe. 

Deltagerne er som regel ejer / adm. direktør i samarbejde med ledergruppe og udvalgte nøglemedarbejdere.

 


Proces – jeres nye kommunikationsstrategi

√ Indledende møde med ejeren og eventuelt en leder, fx salgschefen. Vi drøfter virksomhedens situation og aktuelle udfordringer.

√ Herefter tilrettelægger jeg en workshop, som tager udgangspunkt i jeres kommunikationsmæssige udfordringer og muligheder. Temaerne kan fx være målgrupper (fx emotionelle kundetyper og personas), budskaber og den digitale kunderejse.

√ Workshop afvikles (ca. 4 timer). Her deltager typisk 2-8 ledere og nøglemedarbejdere, afhængig af virksomhedens størrelse.

√ Efter workshoppen skriver jeg et oplæg til en kommunikationsstrategi. Oplægget indeholder både de udfordringer, som virksomheden bør arbejde med, samt forslag til, hvordan der fremover kan arbejdes med kommunikation og markedsføring. Oplægget fylder som regel 6-10 A4-sider, afhængig af den enkelte virksomheds situation og muligheder.

√ Jeg laver desuden et oplæg til jeres unikke slagplan; en grafisk oversigt, som typisk er på 1-4 sider. Her har I et visuelt overblik, som I kan arbejde videre med.

√ Præsentationsmøde hos virksomheden, hvor jeg fremlægger oplæggene, som vi sammen diskuterer.

√ Jeg færdiggør kommunikationsstrategi og grafisk slagplan, og sender materialet til dig.

I har nu en nedskreven kommunikationsstrategi og plan med konkrete forslag til budskaber og kanaler. Fx hvilke sociale medier, der passer til jeres målgruppe og hvordan I bør prioritere jeres kommunikationsindsats.

Bagefter kan I selv arbejde videre med at folde aktiviteterne ud, eller inddrage underleverandører, som jeg gerne hjælper med at finde.

Vi kan også indgå et samarbejde, hvor jeg tager ansvar for, at planerne effektueres.

Intensivt forløb

RETNING slagplan er for små og mellemstore virksomheder, som indtil nu ikke har arbejdet så meget med deres kommunikationsstrategi. Jeg hjælper jer med at få øje på, hvordan strategisk arbejde kan gavne jeres forretning.

Derfor er mine forløb ikke store, dyre og omfattende med konkurrent-analyser, kundesegmentering osv. Tværtimod er de hurtigt overståede, så I får et grundlag at arbejde videre på.

Viden som sættes i sving

Mit mål er, at I får nye indsigter, som I kan bruge her og nu. Og at I bagefter kan se ideen i at bygge mere ovenpå, hvis og når I får behov for det.

For små og mellemstore virksomheder har sjældent tid til omfattende strategiprocesser. Og hvis I har – så er det ikke hos mig, I skal handle. Så vil jeg hellere pege videre mod de større konsulenthuse.

Pris og forløb

Prisen afhænger af behovet i den enkelte virksomhed. Jeg kan give en fast pris, eller I kan købe klippekort, hvis jeg skal hjælpe med den efterfølgende eksekvering. Vi drøfter, hvad der er den bedste model for netop jer.

Forløbet omfatter:

  • Indledende møde med ejer / beslutningstager
  • Workshop med ejer/direktør, relevante ledere og nøglemedarbejdere
  • Oplæg til kommunikationsstrategi og slagplan
  • Præsentationsmøde
  • Færdiggørelse af strategi og slagplan

RETNING slagplan kan afvikles over en periode på 2-4 uger.

 

Klar til en snak om slagplan?

Du er altid velkommen til at kontakte mig.

Så kan vi tage en uforpligtende snak om, hvordan jeg kan hjælpe din virksomhed til mere synlighed og øget salg. Det kan være i form af RETNING slagplan, som er beskrevet på siden her. Men vi kan også drøfte dine overvejelser om, hvordan I pt arbejder med kommunikation, markedsføring og salg.

Ring til mig på tlf. 23 11 50 20

Eller send en e-mail på birgitte@retning.dk

Du er også velkommen til at booke et online møde i min kalender

Kommunikationsstrategi og slagplan

Struktureret og erfaren kommunikationsrådgiver

Min erfaring stammer fra mere end 20 års arbejde med små og mellemstore virksomheders forretningsudvikling, kommunikation og markedsføring.

Jeg har lavet kommunikationsstrategier for virksomheder i tekstilbranchen, træ- og møbelindustrien, byggeriet, sundhed, produktion og it.

Desuden løser jeg opgaver for videns- og forskningsinstitutioner og er censor på videregående uddannelser. Jeg har derfor meget teori og praktik med mig, som din virksomhed kan nyde godt af.   
Birgitte Iversen, kommunikationsrådgiver

Du undersøger stensikkert meget, inden du køber et nyt it-system eller en maskine til produktionen.

Men er du lige så grundig omkring kommunikation og markedsføring?

Her fortæller jeg, hvorfor det med en strategi bliver lettere at vælge kanaler og fortælle dine medarbejdere og leverandører, hvordan de bedst hjælper netop din virksomhed med at blive synlig.

RETNING slagplan er en kommunikationsstrategi for små og mellemstore virksomheder som

√ Skyder i alle retninger, når det gælder kommunikation og markedsføring – fordi de mangler en plan, som alle er enige om at følge.
√ 
Er i tvivl om, hvad de skal gøre, og derfor træffer tilfældige og forkerte beslutninger.
√ Vil tage sig tid til at skabe en fælles forståelse for, hvor virksomheden skal hen, så marketingsmedarbejderen ikke står alene med centrale beslutninger.
√ 
Vil være mere synlige for sine målgrupper og sikre en rød tråd i signalerne til omverdenen.
√ 
Ønsker at få overblik, så det bliver lettere at prioritere kommunikationsindsatsen.

”Samarbejdet med Birgitte Iversen fra RETNING har ført til et professionelt kommunikationsudtryk, der efter vores ønske adskiller sig fra det normale i branchen. Birgitte har fra starten forstået, hvad vi ville, og i hele processen været med til at sikre, at vi nåede vores mål; at få en skarp profileret kommunikationsstrategi.”

Niels Erik Petersen, Grundlægger og partner, SolutionHouse

”Samarbejdet med RETNING har betydet, at vi kan samle vores fulde energi og engagement om den psykologfaglige opgave. Vi har nu en kommunikationsplan, som sikrer, at vi alle husker at gå i samme retning.”

Marianne Schøler, psykolog og ejer af UngLiv.dk

”Forløbet har været meget udbytterigt og tiden er givet godt ud. Vi er blevet synlige for dem, vi gerne vil nå, og den nye profil har også gjort det lettere at rekruttere nye, dygtige medarbejdere, som kan bidrage til vores fortsatte vækst.”

Jacob Ryssel, CEO, Andersen & Stender A/S

”Hos mp Denmark har vi ændret fokus fra at være en traditionel strømpeproducent til at være markeds- og kundeorienteret. I processen har vi samarbejdet tæt med RETNING og Design Concern og udviklet ny kommunikationsplatform, nyt navn, ny identitet med et tidssvarende logo samt et responsivt site og videoer. Kort sagt har vi fået en rød tråd igennem alt, hvad vi kommunikerer. Det har skabt stor attention i markedet, nu er vi på forkant – også på det digitale område.”

CEO Morten Bundgaard, mp Denmark

 

”I Silkeborg Kommune har vi flere gange samarbejdet med Birgitte Iversen om forretningsudvikling mm. for lokale virksomheder. Jeg har systematisk evalueret virksomhedernes tilfredshed med de konsulenter, vi har brugt, og de var hver gang super tilfredse med den rådgivning de havde fået af Birgitte, som hver gang har været meget velforberedt og formået at tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds unikke udfordringer og muligheder.”

Jeppe Keller, Specialkonsulent, Silkeborg Kommune  

Skal vi tage en uforpligtende snak om et godt samarbejde?

Så ring på 23 11 50 20 eller send en e-mail til birgitte@retning.dk

co-work | Bæredygtig Herning
Gl. Skolevej 1, 2. sal
7400 Herning

Mødeadresse Sjælland:
La Oficina
Suomisvej 4
1927 Frederiksberg

Email info@retning.dk

Tlf 23 11 50 20

CVR 30 10 82 80