Få en sparringspartner – og sæt fuld fokus på salget

Grundigt og systematisk arbejde med din virksomheds kommunikation og markedsføring

Sparringspartner for     sparrings partner

 • Ejere og ledere i små og mellemstore virksomheder

 • Soloselvstændige og ejere af mikrovirksomheder

Kender du det her:

 • Dit produkt er godt – men du har svært ved at nå ud til målgruppen.   Sparrings partner
 • Du søger en sparringspartner, fordi du er i tvivl, om du får nok ud af den tid og de penge, du investerer i markedsføring.
 • Det er svært at træffe beslutninger, fordi sociale medier, hjemmesider, salgssider, brochurer osv. er en jungle. Der er så mange steder, du kan kommunikere – hvad er det rigtige at gøre?
 • Du har travlt – så du vil gerne skyde genvej til viden om, hvilke kommunikations- og markedsføringstiltag, du skal vælge.
 • Og ja; så har du jo hørt om digitale markedsføringsmetoder, som du nok bør sætte dig ind i – men egentlig ikke interesserer dig for.

Så er det måske nu, du skal have en professionel sparringspartner?

Kend din kundes købsadfærd

Du har garanteret flere gode grunde til, at du ikke arbejder systematisk med kommunikation og markedsføring.

Men det kan blive et alvorligt problem for salget, og derfor er det klogt at komme i gang.  

Det kommer du blandt andet ved at få styr på din forretningsplan og kende målgruppens købsadfærd.

For i de senere år har salgsprocesserne ændret sig. Kunder forventer, at de kan finde viden på nettet, og de ønsker først senere i forløbet at få kontakt med en sælger. Derfor er det vigtigt, at din virksomhed har greb om den digitale kunderejse. 

Strategi og konkret handleplan

Du skal sikre, at kunderne vælger jer, frem for at klikke hen på konkurrenten. Det gør du ved at skabe et solidt fundament for, at jeres kommunikation og markedsføring virker.

Som erfaren og grundig sparringspartner hjælper jeg dig med at få styr på, hvordan din virksomhed kan blive mere synlig de steder, som er de rette for jer. 

Desuden hjælper jeg dig med at lave en handleplan med konkrete aktiviteter, ansvarspersoner og succeskriterier. På den måde sikrer vi, at sparringssamtalerne omsættes til praktisk hverdag.

 


Øg salget med en erfaren sparringspartner ved din side

Jeg kan hjælpe dig med at skabe system og struktur. Min faglige viden og erfaring gør mig i stand til at vurdere, hvilke valg der er bedst for netop din virksomhed, når det gælder forretningsudvikling, kommunikation og markedsføring.

Desuden kan jeg give dig sparring om, hvilke konkrete aktiviteter, der passer til din målgruppe – og hvilke, det vil være spild af tid og penge at bruge energi på.  

Processen – sparringspartner

Efter at jeg har sat mig ind i din forretning, fremlægger jeg en plan for vores løbende samarbejde, hvor vi skal

– Strukturere og målrette din virksomheds arbejde med kommunikation og markedsføring.

– Fastholde og øge salget til din målgruppe.

– Skabe synlighed, så omverdenen kender dine produkter, og du tiltrækker dygtige medarbejdere og samarbejdspartnere.

 

Din strategiplan

På baggrund af vores samarbejde laver jeg et forslag til en strategiplan. Når den er på plads, ved du og dine medarbejdere og leverandører fremover, hvilken kommunikation og markedsføring, der passer bedst til netop jeres kunder.

Og det står klart, hvem der fremover skal gøre hvad. 

Du får kort sagt styr på dine markedsføringskanaler som hjemmeside, nyhedsbreve, pressemeddelelser, sociale medier osv. Eksempelvis finder vi ud af, om I bør være på sociale medier – og i givet fald hvilke.

En sparringspartner er sund fornuft

”Skal det være nu?”, spørger du måske dig selv.

”Ja! Hvornår ellers?” er mit svar til dig.

For selv om udviklingen går stærkt i disse år, er det ikke sikkert, at din virksomhed skal med på det hele. Men du skal finde ud af, HVOR den skal være, så du sikrer og styrker forretningen.

Det gælder om at gøre det, som passer til netop din virksomhed. Hverken mere eller mindre.

Når nogen fx taler om ’digital forretningsudvikling’, er det ikke nødvendigvis mange og dyre tiltag, som skal sættes i gang. Det kan også være mindre aktiviteter, der bidrager til, at det bliver din virksomhed, og ikke konkurrentens, som nye kunder vælger, når de googler efter en leverandør.

Som din sparringspartner hjælper jeg med at vurdere, hvad der bør gøres nu – og hvad vi kan vente med, eller helt springe over.

I strategiplanen opsætter vi faste mål for, hvad du og dine medarbejdere skal nå. Vi finder frem til, hvad I selv kan løse, og hvad I skal købe eksternt; og hvilke leverandører, I skal vælge til netop jeres behov.

Eksempelvis har I måske en udmærket hjemmeside, som en af dine medarbejdere passer. Men hjemmesiden trænger til opgradering, så den bliver mere synlig på Google. Her kan løsningen være ekstern hjælp, kombineret med, at din medarbejder lærer nyt, så hun eller han fortsat kan løse opgaven i hverdagen.

Hvis du er soloselvstændig er processen den samme. Her kan jeg måske hjælpe dig med nogle af de konkrete opgaver, og andre finder vi dygtige leverandører til at løse. Jeg er hele tiden ved din side, og hjælper dig med at træffe de rette beslutninger.

Sammen sikrer vi din kommunikation og markedsføring

Er du i tvivl om, hvad du skal prioritere? Det kan jeg hjælpe dig med at afdække.

Min rolle som professionelt sparringspartner er at sætte det lange lys på, så vi finder frem til, hvilken kommunikation og markedsføring, der passer bedst til netop din virksomhed.
Faste månedsmøder sikrer et systematisk arbejde, så beslutninger ikke udskydes i den daglige drift.

Alt hvad vi taler om, er naturligvis altid fortroligt.

Kontakt mig her for en uforpligtende snak.

Kommunikationsstrategi og slagplan

Som din sparringspartner har jeg fokus på, at vi kommer hele vejen rundt. Vi ser blandt andet på: Sparrings partner

Hvorhen

Analysefase med fokus på forretningsmodellen og din virksomheds produkter. Vi skal blandt andet vide, hvad din virksomhed tjener penge på – nu og i fremtiden.
Dermed kan vi tilrettelægge den kommunikation og markedsføring, som bedst understøtter de mål, du gerne vil nå.

Identitet og kultur

Hvilke stærke og svage sider har din virksomhed? Og hvilken betydning får det for de aktiviteter, vi sætter i gang?

Fokus på, hvordan vi bedst får tingene til at ske i praksis.
Forretningsudvikling, kommunikation og markedsføring må nemlig ikke være diffust; planen skal omsættes til gode hverdagsrutiner.

Målgruppe

Jeg hjælper dig med at præcisere din målgruppe, så vi kan ramme den så præcist som muligt med den rigtige kommunikation og markedsføring.

Som certificeret i Emotionelle Kundetyper har jeg en række videnskabelige fakta om, hvad der får mennesker til at købe. Sammen med dine erfaringer omsætter vi dette til købsargumenter, der appellerer til netop DINE nuværende og kommende kunder.

Strategi og handleplan

På baggrund af vores samtaler nedskriver jeg forslag til en strategi, som vi fremover kan navigere ud fra.
Inklusiv handleplanen med konkrete mål, deadlines og ansvarspersoner.

Herefter handler vores samarbejde om eksekvering og løbende forbedring af resultaterne. 

Ovenstående fungerer som byggesten i strategiplanen, så vi sikrer et solidt fundament for de aktiviteter, som skal sættes i gang.

Struktur for vores første sparringsmøde

Hvis du hyrer mig som din sparringspartner, holder vi hver måned et fast sparringsmøde.  
Vores første møde har denne dagsorden:

 • Din virksomhed.
  Jeg stiller dig en række spørgsmål, så jeg hurtigt lærer din virksomhed at kende.
  Her har jeg fokus på
  ✔️ Virksomhedens historie og erfaringer med kommunikation og markedsføring.
  ✔️ Produkter. Hvad sælger I? Herunder historik og forventninger til fremtiden.
  ✔️Målgruppe. Hvem sælger I til, og hvad ved I om målgruppen?
  ✔️ Konkurrenter.
  ✔️Omverdenens nuværende kendskab til virksomheden.

  Du behøver ikke at kunne svare på alle spørgsmålene. Det handler primært om, at jeg får det bedst mulige udgangspunkt for vores samarbejde. Det meste af det vi drøfter ved dette møde, vender vi senere tilbage til.  

 • Hvordan er situationen i din virksomhed lige nu? Har du nogle aktuelle udfordringer, som vi bør se på først?
 •  Mål. Vi drøfter og fastlægger de mål, vi vil opnå med forløbet. Både kort- og langsigtede mål.
 • Eventuelt.
Øg salget med en sparringspartner - små og mellemstore virksomheder

Struktur for efterfølgende møder

De efterfølgende møder vil typisk komme omkring disse punkter: 

 • Aktuel status. 
 • Opfølgning på aftaler fra sidst. 
 • Kommende arbejdsopgaver. Jeg kommer med forslag til, hvad vi bør tage fat på næste gang. 
 • Fastlæggelse af månedens indsats. 
 • Eventuelt.

Praktisk info – sparringspartner

RETNING sparring består af

 • Et fast månedsmøde på 1½-2 timer.
 • Mødet kan være fysisk eller online, alt efter hvor du har base og hvad du foretrækker.
 • Jeg forbereder møderne og sender et mødelink til dig med en dagsorden. Du kan naturligvis supplere, hvis der skal sættes flere punkter på. Dagsordenen tager udgangspunkt i din virksomheds aktuelle behov, og de planer, vi løbende opsætter.
 • Jeg laver et kort beslutningsreferat.
 • Jeg holder samtidig øje med, at vi når de opsatte mål.
 • Løbende mail- og telefonkontakt i månedens løb om de indsatser, vi igangsætter på møderne.
 • Jeg kan desuden deltage i leverandør- og bestyrelsesmøder efter nærmere aftale.

 

Pris – sparringspartner

Der afregnes efter forbrugt tid.

Du køber et klippekort før forløbet går i gang. Læs om klippekort her.

Ved opstart fastsætter vi datoer for kommende månedsmøder. Datoerne kan naturligvis flyttes, hvis det er nødvendigt.

 

Måske kan du få tilskud

Jeg er godkendt som leverandør på rådgiverpakken i SMV:PRO. Det betyder, at du måske kan få tilskud fra det offentlige virksomhedsprogram. Det forudsætter dog, at din virksomhed lever op til udvalgte kriterier. Læs mere her  – eller kontakt mig. Så kan vi sammen finde ud af, om det er en mulighed for dig.

Overvejer du en sparringspartner?

For at opnå et vellykket forløb, er det vigtigt, at vi begge tror på, at der er basis for et samarbejde.

Derfor tilbyder jeg et gratis og uforpligtende møde, hvor

– Du fortæller om din virksomhed og det aktuelle arbejde med salg, kommunikation og markedsføring.

– Jeg vurderer, hvad jeg kan hjælpe dig med.

– Vi drøfter et muligt samarbejde.

Kontakt mig på tlf. 23 11 50 20 eller e-mail birgitte@retning.dk hvis du er interesseret i et sådant møde. Du kan også booke direkte i min kalender via dette link.

sparringspartner til ejere i små og mellemstore virksomheder - og kurser i kommunikation
Sparringspartner Birgitte Iversen hjælper ejere i små og mellemstore virksomheder med kommunikation og markedsføring

Kontakt mig på telefon 23 11 50 20 eller e-mail birgitte@retning.dk, hvis du vil høre mere om RETNING sparring. Du kan også booke tid her for et online møde.

Jeg bor i Silkeborg og har kontor i Herning samt mødeadresse i København. En del af mine sparringsforløb foregår derfor i disse byer, men flere og flere afvikles online. Det er op til dig, hvor vi mødes.

Struktureret og erfaren sparringspartner

Jeg har arbejdet med små og mellemstore virksomheders forretningsudvikling, kommunikation og markedsføring i mere end 20 år.

Min rådgivning bygger på erfaringer fra tekstilbranchen, træ- og møbelindustrien, byggeriet og en lang række produktionsvirksomheder. Desuden har jeg lavet en del for it-branchen, og det har givet god indsigt i de valg, en ejerleder skal træffe omkring digitalisering.   

Derudover har jeg løst opgaver for videns- og forskningsinstitutioner i mere end 10 år, og jeg er certificeret i metoden Emotionelle Kundetyper, som giver dyb viden om målgruppers reaktion i købsøjeblikket. Fx hvilke signaler, der får en kunde til at købe – eller undlade at købe.

Som sparringspartner har jeg faste forløb med ejere og ledere i små og mellemstore virksomheder. I de senere år er der også kommet flere ambitiøse soloselvstændige til.

For nogle er jeg sparringspartner i en periode, indtil vi har nået en række fastsatte mål. Eksempelvis indførelse af marketing automation i en mellemstor virksomhed. I andre tilfælde fungerer jeg som en slags advisory board, og er sparringspartner i en årrække. Det er dine behov der afgør, hvor lang tid, vi samarbejder.

RETNING sparring er for dig, som er leder, og:

 • Vil sikre din forretning. Vi arbejder systematisk med at øge salget via professionel kommunikation og markedsføring.
 • Er i tvivl om, hvad næste skridt skal være – herunder hvilke valg, der skal træffes om fx digitalisering og andre vigtige tiltag.
 • Har en bestyrelse, som forventer professionel drift. Eller også har du ikke en bestyrelse, men ønsker at arbejde med at sikre din virksomhed i samspil med en loyal og grundig sparringspartner.

“Det er vigtigt for os at sende signaler til omverdenen, som tydeligt kommunikerer, hvad E+N Arkitektur står for. Da tegnestuen skiftede navn, ville vi derfor have en professionel samarbejdspartner til fremadrettet at hjælpe os med denne del. Birgitte Iversen har været god til at forstå vores virksomhed og på baggrund heraf lave en handlingsorienteret kommunikationsstrategi.”

Jesper Back, Arkitekt m.a.a. / Partner E+N Arkitektur A/S

“Vores samarbejde med Birgitte Iversen har været udbytterigt, fordi hun har indgående viden om vores målgruppe – bolig- og beklædningsvirksomheder – og derfor både kan være sparringspartner på det kommunikationsstrategiske plan og i de konkrete aktiviteter.”

Betina Simonsen, Direktør, Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning

”Birgitte Iversen forstod virkelig, hvad vi havde behov for, og kommunikationsplanen hjalp os til at blive afklarede, så vi nu ved, hvordan vi skal prioritere vores ressourcer. Samarbejdet er rigtig positivt, og jeg vil til enhver tid anbefale hende.”


Niels Svoldgaard, Partner and Director, Sales & Marketing, Darø A/S

”Det giver meget værdi at samarbejde med Birgitte Iversen, fordi man får hjælp til at få kernekompetencen på plads. Det bliver tydeligt, hvem virksomheden skal kommunikere til – og hvordan det skal gøres. Derfor er samarbejdet en vigtig proces, som understøtter virksomhedernes arbejde med at øge salget.”

Susan Winther, Direktør, Susan Winther A/S

“Birgitte kom med den værdifulde faglighed, som vi manglede på vores rejse mod at blive mere målrettede og relevante i vores kommunikation. Den teoretiske og praktiske viden, hun kom med, bruger vi i dag aktivt i vores arbejde. Birgitte er meget behagelig at arbejde sammen med, og jeg kan varmt anbefale hende til andre virksomheder.“

Lars Glowienka, CSO, kaastrup|andersen a/s

Lidt uddybende om brug af professionel sparring:

Hvad er en sparringspartner

Sparringspartner, business-mentor, forretningscoach… Kært barn har mange navne, men essensen af RETNING sparring er at hjælpe ejere af små og mellemstore virksomheder med at udvikle deres forretning med afsæt i en solid strategi og handleplan for kommunikation, markedsføring og salg.

I en afgrænset periode holder vi faste møder, månedlige møder med fokus på at give dig optimal sparring og mest mulig ny viden, som du kan omsætte til flere kunder og mere salg.

 

Hvorfor bruge en sparringspartner

Fordi du sandsynligvis er vant til at klare alting selv… Det har du det sikkert også bedst med; det er derfor, du er selvstændig. Men nogle gange kan det betale sig at invitere andre ind i sine overvejelser. Dels for at få mod- og medspil, men også for at få en hurtig og nem genvej til ny viden, så du kan komme videre med dine andre opgaver.

 

Sparring om kommunikation og markedsføring

Store virksomheder har hele afdelinger til at dække kommunikation og markedsføring. Dygtige specialister og rigelig man power løser de opgaver, som du måske står med ene mand eller kvinde. Hvis du vil nå ud til flere kunder, bør du inddrage faglig viden, som kan hjælpe dig med at skabe en hjemmeside, som tiltrækker kunder, nyhedsbreve, som genererer salg og sociale medier, der gør jer synlige. Den specialiserede viden har I ikke nødvendigvis in house. Men måske er den ovre hos dine konkurrenter?

 

En sparringspartner ser på din forretning med nye øjne

Det kan være en fordel at vende udfordringer med en erfaren sparringspartner, som har viden om, hvordan andre klarer specifikke udfordringer. I et fortroligt rum får du en at spille bold med, som vil dig det bedste. Som har en interesse i, at I sammen finder de bedste løsninger for netop din forretning. For alle virksomheder er forskellige, og derfor er det klart, at du ikke kan finde alle løsninger på egen hånd. Det kan de færreste.

 

Hvad kan en sparringspartner helt konkret bruges til

Hovedtemaet i vores samarbejde er din virksomheds synlighed og salg. Sammen finder vi ud af, hvad der er det vigtigste, og hvad der skal prioriteres hvornår. Vi kan arbejde med at opsætte mål, forenkle og forbedre processer, opbygge årshjul eller forbedre helt konkrete dele af din nuværende kommunikation og markedsføring. Fx forbedring af hjemmeside, artikler til pressen og forbedring af kommunikationen via sociale medier. Jeg skal nok komme med mine faglige vurderinger af, hvad der haster mest – men vi er i det sammen. Jeg er naturligvis også klar til at hjælpe dig med konkrete opgaver mellem møderne, hvis vi når frem til, at det er nødvendigt.

 

Skal vi tage en uforpligtende snak om et godt samarbejde?

Så ring på 23 11 50 20 eller send en e-mail til birgitte@retning.dk

Kontor Jylland:
co-work | Bæredygtig Herning
Gl. Skolevej 1, 2. sal
7400 Herning

Mødeadresse Sjælland:
La Oficina
Suomisvej 4
1927 Frederiksberg

Email info@retning.dk

Tlf 23 11 50 20

CVR 30 10 82 80

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. RETNING forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.