Spar tid og penge med en kommunikationsstrategi

Målrettet strategiproces for små og mellemstore virksomheder   

Sker dette i din organisation:

 • Kommunikation og markedsføring stritter i mange retninger, fordi I ikke har fastlagt, hvad I vil.
 • I har et nyt produkt, som ikke sælger nok; måske fordi I mangler en plan for, hvordan det bliver kendt af målgruppen?
 • Jeres salgsargumenter er rustne, og I overvejer nye tiltag som fx marketing automation – men er det mon den rette vej at gå?
 • Travlhed betyder, at I kun sjældent tager grundlæggende diskussioner med hinanden om, hvordan omverdenen skal opleve jeres virksomhed.
 • I ved, at en digital strategi er vigtig – men får ikke gjort noget ved det.
 • Forskellige leverandører og medarbejdere passer jeres kanaler lidt tilfældigt. Sociale medier, messer, brochurer – intet hænger rigtig sammen.

Og ja; så er I måske også indbyrdes uenige om, hvordan I skal kommunikere, markedsføre og sælge. Så I stikker hovedet i busken, og lader være med at tale om tingene.

Som leder skal du definere en kommunikationsstrategi

Jeg møder jævnligt virksomhedsejere, som tror, at de bare kan hyre en nyuddannet kommunikations- eller marketinguddannet til at understøtte salget. Det går ikke altid godt, og det er sjældent den ansattes skyld.

Hvis du som leder ikke udstikker en klar retning, vil din medarbejder forsøge at løse opgaverne så godt som muligt på egen hånd, fordi det er svært at forstyrre sin travle chef.

En god strategiproces kræver viden

I  praksis betyder det ofte, at opgaver løses lidt tilfældigt, alt efter hvad marketingkoordinatoren eller de faste leverandører har erfaringer med.

Du risikerer forkerte løsninger, fordi din medarbejder ikke kender forretningsmodellen og alle de komplekse erfaringer, som du og ledelsen har gjort jer gennem mange år. Med en strategiproces får I de nødvendige diskussioner, så alle kender retningen. Målet er kommunikation og markedsføring, der effektivt understøtter salget og skaber reel værdi.

Kommunikationsstrategi er systematik 

En kommunikationsstrategi bygger på diskussioner om, hvad der er unikt for den enkelte virksomhed. Det kræver fokus fra ledelsen.

Men i en hverdag fyldt med drift og deadlines, forsømmer man ofte at sætte tid af til dette.
Hvis du vil sælge mere og gøre virksomheden kendt hos målgruppen, er det nødvendigt at inddrage nøglemedarbejdere, så I sammen kan træffe centrale beslutninger. For fundamentet skal på plads, inden I beslutter, om I skal være på Facebook eller laver en ny hjemmeside.

kommunikationsstrategi for små og mellemstore virksomheder

Proces – Kommunikationsstrategi og handleplan

√ Indledende møde med ejeren og eventuelt en leder, fx salgschefen. Vi drøfter virksomhedens situation og aktuelle udfordringer, og jeg stiller en række spørgsmål for at forstå jeres situation bedst muligt.

√ Herefter tilrettelægger jeg en workshop, som tager udgangspunkt i jeres kommunikationsmæssige udfordringer og muligheder.

√ Workshop afvikles (ca. 4-6 timer). Her deltager typisk 2-8 ledere og nøglemedarbejdere, afhængig af virksomhedens størrelse. Lad gerne workshoppen foregå eksternt, da det er en fordel at være væk fra de vante rammer.

√ Efter workshoppen skriver jeg et oplæg til en kommunikationsstrategi og –plan. Oplægget indeholder både de udfordringer, som virksomheden bør arbejde med, samt forslag til, hvordan der fremover kan arbejdes med kommunikation og markedsføring. Desuden en handleplan med konkrete aktiviteter, inkl. ansvarspersoner og succeskriterier. Oplægget fylder som regel 6-10 A4-sider, afhængig af den enkelte virksomheds situation og muligheder.

√ Præsentationsmøde hos virksomheden, hvor jeg fremlægger oplægget, som vi sammen diskuterer. 

√ Jeg færdiggør kommunikationsstrategi og -plan, og sender materialet til dig.

Forløbet giver jer en nedskreven kommunikationsstrategi samt en handleplan med konkrete forslag til budskaber og kanaler. Fx hvilke sociale medier, der passer til jeres målgruppe og hvordan I bør prioritere jeres kommunikationsindsats.

Bagefter kan I selv arbejde videre med at folde aktiviteterne ud, eller inddrage underleverandører, som jeg gerne hjælper med at finde.
Jeg kan også indgå en samarbejdsaftale med jer og være med til at sikre, at planen effektueres.

Handlingsorienteret og god strategiproces

Kommunikationsstrategi, branding strategi, digital strategi, SoMe strategi – der er masser af navne, men essensen er den samme: Du og dit hold skal være afklarede med, hvordan I formidler jeres budskaber til de mennesker, som vil købe hos jer – uanset om I arbejder med b2c- eller b2b-salg.

Jeg henvender mig til de små og mellemstore virksomheder, som indtil nu ikke har arbejdet så meget med strategi. Jeg hjælper jer med at få øje på, hvordan strategisk arbejde kan gavne jeres forretning.

 

Derfor er mine forløb ikke store, dyre og omfattende med konkurrent-analyser, kundesegmentering osv. Tværtimod er de hurtigt overståede, så I får et grundlag at arbejde videre på. Mit mål er, at I får nye indsigter, som I kan bruge her og nu. Og at I bagefter kan se ideen i at bygge mere ovenpå, hvis og når I får behov for det.

Vi arbejder med den viden, I allerede har

På det indledende møde taler vi om, hvad du allerede ved om din målgruppe. 
Sommetider har jeg kunder, som ønsker at få analyser udført af eksterne bureauer, inden vi holder workshop. Andre gange laver jeg kundeinterviews eller afvikler fokusgrupper for jer.

Men som regel arbejder vi med den viden, I allerede har. Min erfaring er nemlig, at vi kan komme rigtig langt med det.

Samtidig kan jeg se, at mange virksomheder skal ud og afprøve elementer fra kommunikationsplanen, inden de er klar til at gøre mere.

Og jeg ser mange fordele ved på den måde at afprøver tingene og derefter vurdere resultaterne.
For små og mellemstore virksomheder har sjældent tid til omfattende strategiprocesser. Og hvis I har – så er det ikke hos mig, I skal handle. Så vil jeg hellere pege videre mod de større konsulenthuse.

 

Al min rådgivning bygger på et teoretisk grundlag. Jeg ved præcist, hvad vi skal omkring:

Hvorhen
Analysefase med fokus på forretningsmodellen og virksomhedens produkter. Vi skal blandt andet se på, hvad virksomheden tjener penge på – nu og i fremtiden. Det er nemlig vigtigt at tilrettelægge den kommunikation og markedsføring, som bedst understøtter de mål, I gerne vil nå.

Identitet og kultur
Hvilke stærke og svage sider har I? Og hvilken betydning får det for de aktiviteter, vi sætter i gang? Vi sætter fokus på at få tingene til at ske i praksis. For forretningsudvikling, kommunikation og markedsføring må ikke være diffust. En strategiproces skal omsættes til gode hverdagsrutiner.

Målgruppe
Målgruppen skal defineres, så vi kan ramme den så præcist som muligt. Ud fra videnskabelige fakta ved jeg, hvad der får mennesker til at købe. Sammen med jeres erfaringer omsætter vi dette til købsargumenter, som appellerer til jeres nuværende og kommende kunder.

Kommunikationsstrategi og handleplan
På baggrund af det indledende møde og workshoppen definerer og nedskriver jeg en strategi og handleplan, som I fremover kan navigere ud fra. Inklusiv forslag til konkrete aktiviteter, som fx sociale medier, digitale aktiviteter mv. Planen lægger desuden op til at fastsætte mål, deadlines og ansvarspersoner.

Pris og forløb – Kommunikationsstrategi

Forløbet koster 28.000 kr. + moms og dækning af transporttid og -udgifter. (495 kr. pr. transporttime + statens højeste km-takst)
I sørger selv for forplejning samt evt. ekstern lokation på workshop-dagen.

Beløbet dækker:

 • Indledende møde med ejer / beslutningstager.
 • Workshop med ejer, ledelse og nøglemedarbejdere.
 • Oplæg til kommunikationsstrategi og handleplan.
 • Præsentationsmøde.
 • Færdiggørelse af strategi og plan – cirka 6-15 sider.

Workshop skal foregå fysisk. Øvrige møder kan evt. afvikles online; det er op til jer.

Få styr på din virksomheds kommunikationsstrategi

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om, hvorvidt det er nu, at din virksomhed skal arbejde systematisk og effektivt med kommunikation og markedsføring. 

Ved samtalen kan jeg svare på dine eventuelle spørgsmål omkring dette forløb.

Kontakt mig på tlf. 23 11 50 20 eller e-mail birgitte@retning.dk hvis du er interesseret i et møde.

Kommunikationsstrategi og slagplan

Struktureret og erfaren kommunikationsrådgiver

Min erfaring stammer fra mere end 20 års arbejde med små og mellemstore virksomheders forretningsudvikling, kommunikation og markedsføring.

Jeg har lavet strategiforløb for virksomheder i tekstilbranchen, træ- og møbelindustrien, byggeriet, produktions- og it-virksomheder.

Desuden har jeg løst opgaver for videns- og forskningsinstitutioner i mere end 10 år, og jeg er certificeret i en videnskabelige kundetype-metode, som giver dyb viden om målgruppers reaktion i købsøjeblikket. Fx hvilke signaler der får en kunde til at købe – eller undlade at købe.

Kommunikation og markedsføring er en vigtig investering 

Du undersøger stensikkert meget, inden du køber et nyt it-system eller en maskine til produktionen.

Men er du lige så grundig omkring kommunikation og markedsføring?

Her fortæller jeg, hvorfor det med en kommunikationsstrategi bliver lettere at vælge kanaler og fortælle dine medarbejdere og leverandører, hvordan de bedst hjælper netop din virksomhed med at blive synlig.

RETNING kommunikationsstrategi er for virksomheder, som

√ Skyder i alle retninger, når det gælder kommunikation og markedsføring, fordi de mangler en plan, som alle er enige om at følge.
√ 
Er i tvivl om, hvad de skal gøre, og derfor træffer tilfældige og forkerte beslutninger.
√ Vil tage sig tid til at skabe en fælles forståelse for, hvor virksomheden skal hen, så marketingsmedarbejderen ikke står alene med centrale beslutninger.
√ 
Vil være mere synlige for sine målgrupper og sikre en rød tråd i signalerne til omverdenen.
√ 
Ønsker at få overblik, så det bliver lettere at prioritere kommunikationsindsatsen.

ydelse - makkerskab, kommunikationsstrategi

”Samarbejdet med Birgitte Iversen fra RETNING har ført til et professionelt kommunikationsudtryk, der efter vores ønske adskiller sig fra det normale i branchen. Birgitte har fra starten forstået, hvad vi ville, og i hele processen været med til at sikre, at vi nåede vores mål; at få en skarp profileret kommunikationsstrategi.”

Niels Erik Petersen, Grundlægger og partner, SolutionHouse

”Samarbejdet med RETNING har betydet, at vi kan samle vores fulde energi og engagement om den psykologfaglige opgave. Vi har nu en kommunikationsplan, som sikrer, at vi alle husker at gå i samme retning.”

Marianne Schøler, psykolog og ejer af UngLiv.dk

”Forløbet har været meget udbytterigt og tiden er givet godt ud. Vi er blevet synlige for dem, vi gerne vil nå, og den nye profil har også gjort det lettere at rekruttere nye, dygtige medarbejdere, som kan bidrage til vores fortsatte vækst.”

Jacob Ryssel, CEO, Andersen & Stender A/S

”Hos mp Denmark har vi ændret fokus fra at være en traditionel strømpeproducent til at være markeds- og kundeorienteret. I processen har vi samarbejdet tæt med RETNING og Design Concern og udviklet ny kommunikationsplatform, nyt navn, ny identitet med et tidssvarende logo samt et responsivt site og videoer. Kort sagt har vi fået en rød tråd igennem alt, hvad vi kommunikerer. Det har skabt stor attention i markedet, nu er vi på forkant – også på det digitale område.”

CEO Morten Bundgaard, mp Denmark

 

”I Silkeborg Kommune har vi flere gange samarbejdet med Birgitte Iversen om forretningsudvikling mm. for lokale virksomheder. Jeg har systematisk evalueret virksomhedernes tilfredshed med de konsulenter, vi har brugt, og de var hver gang super tilfredse med den rådgivning de havde fået af Birgitte, som hver gang har været meget velforberedt og formået at tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds unikke udfordringer og muligheder.”

Jeppe Keller, Specialkonsulent, Silkeborg Kommune  

Q&A om kommunikationsstrategi

Hvad er en kommunikationsstrategi

En kommunikationsstrategi er et redskab, som hjælper med at ramme de rigtige mennesker med de rette budskaber – på det tidspunkt, man ønsker det, og på de platforme, hvor målgruppen er.

Det er en overordnet vejviser for, hvordan en virksomhed skal kommunikere med kunder, medarbejdere, investorer, leverandører, samarbejdspartnere, medier og offentligheden i øvrigt. Formålet med en kommunikationsstrategi er kort sagt at sikre effektiv og målrettet kommunikation.

 

Sådan opbygges en kommunikationsstrategi

En kommunikationsstrategi tager afsæt i, hvor virksomheden er i dag, og hvor den skal bevæge sig hen i fremtiden.

Man kan sige, at den skal svare på tre ting:

 • Hvor står virksomheden i dag? Udgangspunkt og udfordringer.
 • Hvor skal virksomheden hen? Ambitioner og mål.
 • Hvordan kommer man derhen? Taktikken og de konkrete handlinger.

Der arbejdes med målgrupper, budskaber, kanaler, tidsplaner, ressourcer og evaluering.

 

Sammenhæng med forretningsstrategien

En kommunikationsstrategi skal understøtte virksomhedens overordnede strategi. Derfor er det vigtigt at skabe sammenhæng til forretningsstrategien. Hvad tjener virksomheden penge på nu, som kommunikationen bør understøtte? Hvilke planer har virksomheden for fremtiden, som kommunikationsindsatser kan hjælpe med at opnå?

 

I en digital tid bliver kommunikationsstrategien ekstra vigtig 

I de senere år har vi alle fået en ny adfærd, når det gælder køb og salg. For vi lever i en tid, hvor alt konstant tjekkes på nettet.
Derfor skal du sikre, at din virksomheds kommunikation og markedsføring leverer det, som kunderne forventer, når de døgnet rundt besøger jer online. Jeres digitale forretning skal være lige så serviceorienteret og let at forstå, som hvis kunden besøger en fysisk butik.
Desværre er der alt for mange virksomheder, som fejler her. De er ganske enkelt ikke grundige nok med at kommunikere præcist og overbevisende. Sikkert fordi ”Vi gør, som vi plejer – og vi er faktisk også i tvivl om, hvad vi helt konkret skal gå i gang med.”
Med en kommunikationsstrategi kan I få greb om den digitale kunderejse. Strategiprocessen munder nemlig ud i en konkret plan for, hvad I skal prioritere.
Samtidig får I præcise retningslinjer, så I kan forklare jeres leverandører, hvad de skal gøre for jer, så jeres kommunikation og markedsføring skaber mest mulig værdi for forretningen. 

 

Opsæt kommunikationsmål

Kommunikationsstrategi og handleplan skal indeholde specifikke kommunikationsmål.

Målene kan være både kvantitative (fx øget salg eller flere besøgende på en hjemmeside) og kvalitative (fx et forbedret omdømme).

Målene sikrer, at I kan se, hvad I får ud af jeres investering i kommunikation. Men de er også vigtige, fordi de øger bevidstheden om, hvor du vil hen med din forretning. Konkrete mål tvinger dig til at fastholde fokus og skaber fælles fodslag i din organisation.

 

Handleplan for kommunikation

Kommunikationsstrategien skal sikre, at virksomheden når sine kommunikationsmæssige mål. Derfor skal den suppleres af en handleplan med konkrete anvisninger for, hvad der skal gøres, hvem der er ansvarlig og hvilke succeskriterier, man skal opnå.
Din handleplan og målsætning bør tage udgangspunkt i kritisk tænkning. Jo mere kritisk du formår at være allerede i planlægningsfasen, jo flere potentielle problemstillinger kan du imødekomme fra start.

 

Intern kommunikation

Ord skaber virkelighed, men i mange virksomheder er man ikke bevidst om dette. Intern kommunikation handler blandt andet om at sikre, at alle medarbejdere forstår, hvad virksomheden arbejder hen mod. Det kan man fx gøre ved at tale om, hvad man hver især forstår ved de ord og budskaber, som virksomheden sender ud til omverdenen. På den måde kan man undgå, at der udgår vidt forskellige signaler, afhængig af hvilken medarbejder en kunde eller leverandør er i kontakt med.

 

Evaluering af kommunikation

For at sikre effektiv kommunikation og gode resultater af indsatsen, kan I med fordel arbejde med evaluering. En løbende måling og evaluering af kommunikationsindsatsen kan hjælpe med af vurdere effektiviteten og foretage nødvendige justeringer. Man kan fx evaluere ved at spørge kunder, vurdere medieomtale eller analysere responsen på kampagner.

Skal vi tage en uforpligtende snak om et godt samarbejde?

Så ring på 23 11 50 20 eller send en e-mail til birgitte@retning.dk

Kontor Jylland:
co-work | Bæredygtig Herning
Gl. Skolevej 1, 2. sal
7400 Herning

Mødeadresse Sjælland:
La Oficina
Suomisvej 4
1927 Frederiksberg

Email info@retning.dk

Tlf 23 11 50 20

CVR 30 10 82 80

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. RETNING forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.