Zoom-møder

Zoom-møder

Under corona blev vi introduceret for en helt ny måde at omgås hinanden: Zoom-mødet. Her er sprogforskeres bud på, hvorfor Zoom-møder kan føles hårdere end den fysiske variant.

Zoom-udmattelse (eng. Zoom fatigue) er et begreb, der opstod under Coronapandemien, da vi alle pludselig skulle omlægge vores fysiske møder til videomøder online på platforme som Zoom.

Her oplevede mange følelsen af at blive drænet ekstra meget af videoformatet sammenlignet med de gode gamle møder ansigt til ansigt. Det er der en række logiske forklaringer på.

Forskere i samtaleanalyse på Aarhus Universitet beskriver på Lingoblog.dk, hvordan et onlinemøde adskiller sig fra de fysiske af slagsen, når det kommer til sprog og interaktion. Konklusionen blev, at onlinemøder er hårde, fordi vi mangler flere af de redskaber, vi normalt bruger i samtaler.

Nul smalltalk

Et ”normalt” møde starter gerne med en uformel omgang smalltalk om vejret, køen ved kaffemaskinen, eller at Mikael fra regnskab har fødselsdag. Du har måske lige stået ved den føromtalte kaffemaskine og sludret med kollegaerne om, at der er møde om lidt. Vi bliver stiltiende enige om, hvornår det egentlige møde starter, og hvornår vi skal finde dagsorden og referat frem. Sådan plejede det i hvert fald at være.

Et onlinemøde er anderledes. Mødet starter, når du trykker på en knap og lukkes ind. Den tidligere smalltalk er nu reduceret til tekniske evalueringer som: ”Kan I høre mig?” eller ”Du er muted”. Kameraet skal indstilles, og nogle gøgler med sjove baggrunde eller filtre. Dette fænomen er også blevet behandlet i denne satiriske video om virkelighedens Zoom-møder.

På samme måde som mødet startede på en unaturlig måde, slutter det også meget brat. Du kan forlade mødet med et tryk på en knap ud af det blå – uden at du med nonverbale signaler kan vise, at du er på vej videre; fx ved at samle dine papirer og langsomt rejse dig fra stolen.

Manglen på disse naturlige interaktioner er forvirrende og udmattende. Når vi går mere lingvistisk til værks, er der også vigtige redskaber, vi ikke har adgang til online.

Ingen mikro-responser

Et lille nik eller et ”mmh” plejer at fortælle dig, at dem du taler til, lytter til dig. Du er heller ikke i tvivl om, at det du siger giver mening. Måske får du endda et lille smil, når du siger noget sjovt.

Disse ganske normale dele af interaktion kan nemt gå tabt i cyberspace. Mødeplatformene er ikke gearet til, at flere taler på samme tid, og hvis det sker, vil lyden blive cuttet for den ene part. Dette er i stærk kontrast til virkeligheden, hvor små overlap mellem talere er helt normalt og faktisk hjælper os til at forstå hinanden. Når en taler eksempelvis fortæller en historie, er det naturligt for modtageren at vise engagement ved at komme med små responser løbende.

Besværlig turtagning

Spørgsmålet om hvem, der skal tale hvornår, plejer at forløbe helt fint på et fysisk møde. Vi byder ind, når vi har noget at sige, eller turen kan gå på runde om bordet. Vi bruger vores kropssprog til at forhandle turtagning, så vi fx kan signalere med øjenkontakt, at vi giver turen videre til en anden deltager. Øjenkontakt fungerer ikke gennem et webcam, hvor man kigger på alle deltagere på samme tid. Hvis man vil udpege en ny taler, er det derfor nødvendigt at bruge navnekald, hvilket dog associeres med måden, man taler til børn eller ældre på. Det kan fremstå nedladende.

På platforme som Zoom kan man anmode om turen ved at bruge ”ræk-hånden-op-funktionen”. Dette er et format, vi i virkelighedens verden kender fra foredrag og undervisning, hvor der er en mere tydelig fordeling af, hvem der taler. Det er underviseren eller foredragsholderen, der bestemmer.

Som forskerne også finder frem til, er det ikke interaktionelt godt, bare fordi det er teknisk muligt. Undervisning og foredrag er nemlig langt mere fastlagte typer interaktion, som ikke kan overføres til et almindeligt møde. Derfor bliver håndsoprækning lidt formelt og det betyder, at man ikke stiller spørgsmål og byder ind på de tidspunkter, man normalt ville gøre det. I en samtale finder vi naturligt ”huller”, hvor det giver mening at tage turen, hvorimod en håndsoprækning er afventende.

Men hvad kan vi gøre? Det lader til at Zoom-møder er kommet for at blive, så vi må hellere vænne os til dem…

>>  

Få hjælp til at ramme plet

Er du interesseret i, hvordan din kommunikation kan blive skarpere på tværs af platforme? Eller vil du gerne blive bedre til at vælge den rette platform?

Hver tirsdag kan du i nyhedsbrevet fra RETNING få inspiration til at forbedre din virksomheds kommunikation og markedsføring.

Læs om det her

Mødeadresse:
Højbovej 1
8600 Silkeborg

Email info@retning.dk

CVR 30 10 82 80