Virksomhedens identitet

Virksomhedens identitet – og ejerens – påvirker kommunikation og markedsføring

Hvordan ER din virksomhed?

Hvordan er medarbejderne?

Hvordan er du?

Virksomhedens identitet og kultur er det, som omverdenen i praksis mærker i samarbejdet. Ofte kan virksomheden selv være blind for dette, fordi det er så svært at vurdere sig selv.

Når jeg hjælper virksomheder med at lave en kommunikationsstrategi, vælger de sommetider at invitere samarbejdspartnere med.

Ved en workshop deltog fx flere leverandører, og her kom det frem, at de oplevede virksomheden som kaotisk. Det overraskede både ledelse og medarbejdere. Men da der kom konkrete eksempler på bordet, forstod de, hvad der blev ment. Det stod derfor klart, at interne holdninger og arbejdsgange skulle ændres, før man igangsatte en større kommunikationsindsats. De ville have styr på de uprofessionelle oplevelser, før nye kunder og samarbejdspartnere blev lukket ind i folden.

Andre virksomheder har en meget positiv identitet. Det er en stor styrke, for det er i mødet med medarbejdere og den gode kultur, at kunder bliver loyale – og derfor anbefaler virksomheden til andre.

En virksomheds identitet er særlig interessant i ejerledede virksomheder, fordi den er tæt forbundet med, hvordan ejeren er som person. Ejerleder og virksomhed er ganske enkelt to sider af samme sag.

Ejerledere er som regel stærke personer, der ikke altid er vant til at blive modsagt. I mange virksomheder bliver deres mening ’lov’, og det skal man være meget opmærksom på i relation til kommunikation og markedsføring. For det er vigtigt at træffe beslutninger, som er fagligt funderede – og ikke blot udtryk for noget, som ejerlederen ’synes’.

I praksis kan jeg se, at ejerlederens personlighed meget ofte har betydning for, hvordan virksomheden kommunikerer og markedsfører – og det er ikke altid så godt. Som ejerleder skal man tage ansvar for sin virksomheds identitet og kultur og være opmærksom på at adskille aktiviteter omkring kommunikation og markedsføring fra sine egne præferencer.

Hvis ejerlederen fx er en type, som hele tiden får nye ideer, så kan der opstå en zig-zag-kurs, hvor annoncer peger i vidt forskellige retninger, alt efter hvad der er interessant for tiden.

Jeg oplever også den modsatte type ejerledere, der er ret introverte og derfor ikke prioriterer synlighed særlig højt – Det har jeg skrevet et blogindlæg om her

 

Tip:

  • Det kan være en god øvelse at tage en årlig drøftelse internt i virksomheden om jeres værdier, og hvordan I hver især helt konkret oplever hverdagen. På den måde får I sammen et fælles billede af identiteten. Hvis ’service’ fx er vigtigt for virksomheden, så er det rigtig interessant at drøfte med hinanden, hvad I helt konkret forstår ved service, og hvordan det skal udmøntes i praksis. Måske viser det sig, at I har vidt forskellige syn på det? 

 

Vil du vide mere?
Så læs denne e-bog om ejerens betydning for virksomhedens identitet og udvikling: https://retning.dk/e-bog-ejerens-betydning/

>>

Er din kommunikation og markedsføring hel forkert?

Eller er du i tvivl, om den virker?

Der er vanvittig mange kanaler at vælge mellem – og det er vigtigt at prioritere de rette.

Hver tirsdag kan du i nyhedsbrevet fra RETNING få inspiration til at forbedre din virksomheds kommunikation og markedsføring.

Læs om det her

 

 

Mødeadresse:
Højbovej 1
8600 Silkeborg

Email info@retning.dk

CVR 30 10 82 80