Kend kommunikationstrekanten

Kommunikationstrekanten hjælper dig med at forstå de tre områder, som SKAL hænge sammen for at du kan skabe professionel kommunikation

Hvis du vil lave professionel kommunikation, er der tre overordnede områder, som du skal arbejde aktivt med:

Hvis du arbejder målrettet med hver af kommunikationstrekantens spidser, skaber du et solidt fundament for din virksomheds synlighed. Samtidig får du en systematik, som sikrer, at du hele tiden har overblik og kan følge med i, at din virksomheds kommunikation og markedsføring er sammenhængende frem for at stritte i mange retninger.

Kommunikationstrekanten består af tre spidser, der tilsammen sikrer din virksomhed en slagkraftig kommunikation – hvis elementerne vel at mærke supplerer hinanden positivt.


Image-ønske
 handler om det image, som en virksomhed gerne vil have; altså hvordan omverdenen helst skal opfatte den.

Identitet handler om, hvordan virksomheden er. Dvs. hvilken kultur der hersker, og hvordan ejer og medarbejdere agerer i hverdagen.

Omdømme handler om, hvordan omverdenen opfatter virksomheden; ikke hvordan virksomheden ønsker at blive opfattet, men hvad kunder og andre interessenter tænker og siger om den.
Et eksempel:

Ledelsen i en virksomhed har besluttet, at den skal være kendt for at være meget serviceorienteret. Virksomhedens image-ønske er: Vi vil være kendt for at give god service.

I en længere periode har der hersket en dårlig kultur, som betyder, at medarbejderne er utilfredse med deres job. De er derfor ikke indstillede på at yde ekstra service, og løser derfor kun de allermest nødvendige opgaver. Virksomhedens identitet bærer præg af problemerne, og i praksis ydes der ikke en særlig service.

Kunderne skal rykke medarbejderne for at få løst problemer og oplever lange svar-tider. Da en kunde læser på hjemmesiden, at virksomhedens ønske er at yde god service, griner han højt. Virksomhedens omdømme er nemlig i praksis, at den yder dårlig service.

Konklusion:

Der er ikke overensstemmelse mellem trekantens tre spidser. Virksomheden er nødt til at arbejde på at skabe sammenhæng. Enten ved at arbejde med kulturen og de interne problemer (det bør den gøre under alle omstændigheder) eller ved at revurdere sit image-ønske. Måske skal virksomheden i stedet prøve at blive kendt for at have markedets bedste produkt, hvis den vel at mærke har det?

For det er utroværdigt, hvis omverdenen oplever, at virksomheden gør noget andet, end den siger, og det er ødelæggende for dens kommunikation og opbygningen af et troværdigt og velkendt brand.

 

 

>>

Er din kommunikation og markedsføring hel forkert?

Eller er du i tvivl, om den virker?

Der er vanvittig mange kanaler at vælge mellem – og det er vigtigt at prioritere de rette.

Hver tirsdag kan du i nyhedsbrevet fra RETNING få inspiration til at forbedre din virksomheds kommunikation og markedsføring.

Læs om det her

Mødeadresse:
Højbovej 1
8600 Silkeborg

Email info@retning.dk

CVR 30 10 82 80