Kundens digitale forventninger

Få styr på dine kunders digitale forventninger

Sociale medier skaber kun resultater for din virksomhed, hvis du har en målrettet strategi. Her er fire råd om, hvordan du skaber relevant indhold. Rådene henvender sig især til komplekse brancher; fx it-virksomheder.

Mange små og mellemstore virksomheder opretter en profil på sociale medier i troen på, at så længe de er til stede, er alting godt.

Realiteten er dog, at det ikke er nok blot at være til stede. Der skal arbejdes aktivt og strategisk med den digitale tilstedeværelse.

Nu tænker du måske: ”Åh nej, strategi er jo noget langhåret noget.”

Men nej – det behøver det ikke at være.

Hvis du følger disse fire råd, når du producerer indhold, kan det automatisk blive mere værdifuldt for din virksomheds målgruppe:

 

1. Post når der er noget relevant
En digital tilstedeværelse kræver vedligeholdelse – ligesom så mange andre ting i livet.
Hvis du ikke fylder benzin på din bil en gang imellem, så kører den sjovt nok ikke. Det samme gælder for en digital tilstedeværelse; hvis du vil have likes, eksponeringer og interaktion, så kræver det, at du fylder LinkedIn-profilen med noget indhold.

Du behøver dog ikke poste meget for at være relevant i målgruppens øjne – frekvensen af indlæg skal blot være kontinuerlig og relevant.

Hvis du kun har tid til at poste indlæg hver 14. dag eller en gang om måneden, kan det være ok. Det giver en opfattelse af, at din virksomhed afsætter ressourcerne til at holde liv i relationen til kunderne.

Hvis du derimod poster indlæg tre uger i træk, men derefter først fire måneder senere, opfattes det negativt: Som om, at virksomheden ikke har ressourcerne til at opretholde en digital tilstedeværelse.

Din virksomhed skal derfor ikke poste for enhver pris, men i stedet tage stilling til, hvor ofte I kan kommunikere indhold, som er både relevant og værdiskabende for jeres følgere.

 

2. Strategisk valg af platform
Hvis du googler en virksomhed, har den højst sandsynligt både en virksomhedsprofil på Facebook, Instagram, LinkedIn og måske endda Twitter. Ofte har virksomheden valgt disse platforme for at være til stede, men i realiteten bliver de ikke vedligeholdt eller opdateret.

Som nævnt ovenfor kan dette skabe en negativ opfattelse.

Derfor bør du overveje, hvilke platforme der passer bedst til netop din virksomhed:

● LinkedIn bør anvendes til faglige opslag.
● Facebook bør bruges til de mere uformelle opslag, som fx fredagsbar, sociale arrangementer m.m.
● Instagram kan give et visuelt indblik i virksomheden.
● Twitter er til debat, faglige diskussioner m.m.

Udvælg den eller de digitale platforme, der er relevante for jeres virksomhed og målgruppe – og som I har ressourcerne til at vedligeholde.

Tommelfingerregel:
Opererer I inden for B2B segmentet, er LinkedIn et godt udgangspunkt, hvorimod Facebook er mere relevant, hvis I arbejder med B2C.

 

3. Fagligt indhold
Når du selv læser et indlæg på sociale medier, så gennemskuer du formentlig rimelig hurtigt, om afsenderen prøver på at sælge dig noget.

Det gør din målgruppe også.

Opererer din virksomhed inden for it, er reel rådgivning en central faktor. Målgruppen gennemskuer hurtigt, hvis du forsøger at sælge en IT-løsning, en ny software eller andet, som de ikke nødvendigvis har brug for.

Netop fordi it er et komplekst felt, ønsker kunderne reel rådgivning. De forventer indhold på de sociale medier, der er præget af dybde, faglig information og ekspertviden fra medarbejderne selv.

Det kræver mere end blot tid fra marketing- eller kommunikationsafdelingens – det kræver engagement fra medarbejderne i din organisation.

Derfor er det utrolig vigtigt, at hele organisationen er medskabere af indhold – som Kommunikation og Marketing derefter færdiggør og sender ud.

Hvilket fører os hen til det fjerde råd:

 

4. Brug dine medarbejdere i målrettet kommunikation
Verden flyder med information på alle digitale kanaler og i det offentlige rum. Eksponeringen af information har aldrig været større, og derfor bruger vi hver især mindre tid på at registrere dét, vi eksponeres for.

Eksempel:

Hvem lægger du mest mærke til:
• Et billede af et kontor med en fremmed person?
• Eller et billede af Anders, som er din samarbejdspartner fra det firma, der vedligeholder jeres interne it-systemer?

Du lægger mest mærke til Anders – fordi han er genkendelig.

Desværre har især it-virksomheder en tendens til at bruge stockfotos; gratis eller købte fotos, som hentes i en stor database, frem for ved at hyre en fotograf.

Problemet ved stockfotos er, at mange danskere nemt kan afkode, at de er ’generelle’ og ikke udspringer fra den specifikke virksomhed. Helt galt bliver det, hvis man bruger fotos, som konkurrenter også benytter.

Det er meget mere troværdigt at bruge fotos af egne lokaler og egne medarbejdere, fordi de er genkendelige, men også fordi det skaber troværdighed at vise den almindelige hverdag frem.

Desuden:
Når du kommunikerer, skal indholdet ikke kun være genkendeligt, men også klart og målrettet efter målgruppen.

Helt konkret bør kommunikationen være relaterbar.

Skriv også gerne, hvem den er henvendt til. Fx ‘Denne artikel er skrevet til udviklingskonsulenter inden for SAP’.

Samtidig skal kommunikationen have et udbytteperspektiv – dvs. hvem kan anvende indholdet og med hvilket formål.

Kort sagt:
Hvis du som it-virksomhed ønsker flere eksponeringer af dit indhold, flere følgere eller mere engagement på dine indlæg på sociale medier, så er relationsbåret, faglig kommunikation vejen frem – Det gælder både i det skrevne og det visuelle.

Den gode digitale tilstedeværelse kræver dog en række interne processer, som alle medarbejderne i din organisation skal være indforstået med. Det kan du læse mere om i blogindlægget om, hvordan små og mellemstore virksomheder kan blive fanget i en ond cirkel, som hæmmer salget.

»

Artiklen er skrevet af Sofia Isabelle Lyngvig Elkjær Madsen og Sofie Meincke Sussemiehl– begge cand.mag. i Kommunikation.

Som led i deres afsluttende speciale på Aalborg Universitet har de i samarbejde med RETNING undersøgt små og mellemstore it-virksomheders arbejde med strategisk kommunikation – og hvad målgrupper forventer af it-virksomheders online kommunikation.

»

Er din kommunikation og markedsføring hel forkert?

Eller er du i tvivl, om den virker?

Der er vanvittig mange kanaler at vælge mellem – og det er vigtigt at prioritere de rette.

Hver tirsdag kan du i nyhedsbrevet fra RETNING få inspiration til at forbedre din virksomheds kommunikation og markedsføring.

Læs om det her

Mødeadresse:
Højbovej 1
8600 Silkeborg

Email info@retning.dk

CVR 30 10 82 80