IT-virksomheder mangler ofte en klar kommunikations- og marketingstrategi

It-virksomheder i ond cirkel

It-virksomheder er kommunikationsmæssigt fanget i en ond cirkel, som hæmmer salget.

Mange små og mellemstore it-virksomheder kaster sig ud i en digital tilstedeværelse uden at lave en strategi eller afsætte de nødvendige ressourcer. Det er som om de forventer, at arbejdet med LinkedIn, Facebook og andre sociale platforme er venstrehåndsarbejde.

Overraskende mange opretter sider og profiler uden kendskab til, hvad deres målgruppe forventer.

Det kan beskrives lidt ligesom, hvis du skal på bilferie; du kender endestationen, men hvordan du kommer derhen, skal du lige finde ud af, før du tager afsted. Det samme gælder for en digital tilstedeværelse. Man kan ikke bare kommunikere om diverse emner og forvente, at man rammer endestationen; det kræver research at nå sikkert i mål.

Denne artikel tager afsæt i vores afsluttende kandidatspeciale, hvor vi har foretaget dybdegående analyser af mellemstore it-virksomheder. Konklusionerne er også relevante for andre små og mellemstore B2B-virksomheder.

 

Et godt eksternt udbytte kræver et aktivt internt fokus
Du har helt sikker hørt om det gode gamle danske ordsprog: Du må yde, før du kan nyde. Det gælder også for din virksomheds synlighed på nettet.

Hvis du vil opnå et bedre udbytte af din investering, og høste alle goderne, kræver det, at en række interne handlinger og processer foretages og fungerer.

På baggrund af vores speciale kom vi blandt andet frem til, at it-virksomheder er fanget i en ond cirkel:

  • Ledelsen mener ikke, at ekstern kommunikation kan skabe salg. Derfor undlader den at involvere den samlede organisation i planerne for kommunikation.
  • Dermed er teknikere, konsulenter osv. ikke motiverede for at tage del i kommunikation og markedsføring.
  • Kommunikations- og marketingmedarbejderen kommer til at stå alene med opgaverne, men mangler ofte den fornødne, tekniske viden om indholdet.
  • Resultat: It-virksomhedens målgrupper finder ikke indholdet relevant, og klikker væk fra hjemmesiden og de sociale medier, der ellers kan skubbe salget i gang.
  • Dermed bekræftes ledelsen i, at kommunikation ikke skaber salg.

En ond cirkel er gået i gang – om og om igen.

 

 

Sådan bryder du den negative cirkulære  proces
Det er muligt at bryde den negative cirkulære proces, men det kræver en aktiv indsats fra både ledelsen, kommunikations- og/eller marketingafdelingen og konsulenterne.

Her får du en række gode råd til, hvordan din virksomhed kan få et bedre udbytte af jeres investering i kommunikation og markedsføring gennem en række interne processer:

 

1. Intern kommunikation om værdien af ekstern kommunikation
Ledelsen skal internt lægge vægt på værdien af ekstern kommunikation. Den skal kommunikere til medarbejderne, at deres engagement er af stor værdi for deres arbejdsplads. Desuden skal ledelsen selv fremstå som rollemodeller, der anvender kommunikation til at nå forretningens mål.

 

2. Inddragelse af alle lag i virksomheden
Ledelsen skal samtidig gøre det klart for alle medarbejdere, hvad virksomhedens strategi er. Den bedste måde at få strategien ind under huden er, at man selv er med til at udvikle den. På den måde sikres det, at medarbejderne forstår, husker og lever strategien og virksomhedens vision i hverdagen. Dermed kan de agere som aktive ambassadører, der bidrager med at idéudvikle og producere indhold til virksomhedens eksterne kommunikation.

 

3. Anvendelse af fagekspert
Ved at anvende fagpersoner inden for det emne, I kommunikerer, fremstår kommunikationen både troværdig og genkendelig, hvilket er motiverende for målgrupperne i så kompleks en branche som it.

Det resulterer samtidig i, at jeres kommunikations- eller marketingfunktion kan anvende sin tid mere effektivt. De kan nemlig interviewene fageksperterne og bruge deres kommunikative ekspertise på at formidle indholdet klart og tydeligt til målgruppen; frem for at bruge mange timer på research om et emne, de ikke har viden om i forvejen.

Bedre udbytte kræver korrekt brug af ressourcer
Små og mellemstore virksomheder har ikke de samme ressourcer som store virksomheders kommunikations- og marketingafdelinger.

Til gengæld har de mindre virksomheder den store fordel, at de kan arbejde meget målrettet med relationsbåren kommunikation, hvor I viser meget tydeligt, hvem I er. Fx ved at bruge billeder af medarbejdere frem for anonyme stockfotos. Læs mere om dette i artiklen om at få styr på dine kunders digitale forventninger

 

»

Artiklen er skrevet af Sofia Isabelle Lyngvig Elkjær Madsen og Sofie Meincke Sussemiehl– begge cand.mag. i Kommunikation.

Som led i deres afsluttende speciale på Aalborg Universitet har de i samarbejde med RETNING undersøgt små og mellemstore it-virksomheders arbejde med strategisk kommunikation – og hvad målgrupper forventer af it-virksomheders online kommunikation.

»

Er din kommunikation og markedsføring hel forkert?

Eller er du i tvivl, om den virker?

Der er vanvittig mange kanaler at vælge mellem – og det er vigtigt at prioritere de rette.

Hver tirsdag kan du i nyhedsbrevet fra RETNING få inspiration til at forbedre din virksomheds kommunikation og markedsføring.

Læs om det her

Mødeadresse:
Højbovej 1
8600 Silkeborg

Email info@retning.dk

CVR 30 10 82 80