Har du virksomhed (endnu ikke) en bæredygtig forretningsmodel?

Har din virksomhed (endnu ikke) en bæredygtig forretningsmodel?

Hvis du ikke allerede tænker i bæredygtighed, så kom i gang. Inden ret lang tid risikerer din virksomhed at blive valgt fra, hvis I ikke arbejder med det.

For noget tid tilbage var jeg til et arrangement med erhvervsforsker Annabeth Aagaard fra Aarhus Universitet. Hun holdt oplæg om forretningsudvikling og vigtigheden af at have en bæredygtig forretningsmodel.

Jeg havde tilmeldt mig, fordi emnet er relevant for mine kunder. Virksomheders omdømme er nært forbundet med megatrends, og derfor er bæredygtighed relevant at forholde sig til, når der laves kommunikations- og markedsføringsstrategi.

Jeg har kunder, som dækker hele spektret:

 • Virksomheder, som tænker bæredygtighed i alle led af værdikæden.
 • Et par (bygge)virksomheder forholder sig mere og mere målrettet til det, fordi kunderne kræver det.
 • Men flere af dem jeg arbejder med, forholder sig (endnu) ikke særlig proaktivt til bæredygtighed.

Efter oplægget og workshoppen stod det klart for mig, at jeg skal til at være endnu mere ’emsig’ med at opfordre mine kunder og samarbejdspartnere til at indarbejde en bæredygtig forretningsmodel. For om ganske få år bliver det et afgørende konkurrenceparameter at have styr på bæredygtighed / CSR (Corporate Social Responsibility).

Den gode nyhed er, at det er ret enkelt at komme i gang, fordi der mange steder er ganske meget at tage fat på. De første tanker og ideer kan derfor let føre til konkret handling – og så er man i gang.

Her er lidt notater fra aftenen – en blanding af Annabeth Aagaards oplæg, diskussioner med de andre deltagere og tanker, der opstod i forlængelse heraf:

 • Først og fremmest er det vigtigt, at de bæredygtige aktiviteter, virksomheden igangsætter, er tæt på forretningen. Indsatsen skal være lønsom, for ellers risikerer man at droppe det, når det bliver for dyrt eller besværligt.
 • Mange virksomheder går stille med dørene omkring deres indsats, fordi de ikke vil risikere at blive stillet til regnskab for fejl. Egentlig er det en skam, for både medarbejdere og kunder sætter stor pris på, at virksomheder gør noget, fx til gavn for klimaet. Sørg for at din bæredygtighedsindsats bakkes op af fakta, for så står I stærkt, hvis nogen stiller spørgsmålstegn. Husk også, at hvis man har vist sin gode vilje, er forbrugerne ofte meget villige til at tilgive fodfejl.
 • En bæredygtig forretningsmodel fremmer tværfagligt samarbejde, og er dermed også et godt grundlag for at arbejde innovativt.
 • Vores behov for at eje bliver mindre og mindre. Tænk fx på hvor lang tid du reelt set bruger din bil, græsslåmaskine, boremaskine etc. Folk bliver mere og mere bevidste om, at vi ikke alle behøver at eje alting, fordi det kræver et alt for stort materialeforbrug. Forretningsmæssigt kan leje, leasing og abonnementsordninger derfor fremover være den klogeste vej at gå for mange virksomheder. Abonnementsordninger er samtidig en oplagt anledning til at opbygge loyalitetsprogrammer og skabe en tættere relation til kunderne.
 • Unge medarbejdere vil arbejde i virksomheder med et godt ry. Og de unge har i det hele taget en enorm stor klimabevidsthed. Når de for alvor kommer til, skal din virksomhed kunne imødekomme deres forventninger – både som kommende kunder og medarbejdere.
 • I forbindelse med FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, foregår der et væld af projekter, som man med fordel kan deltage i for at hente inspiration, viden og netværk.
 • Skab nogle overordnede mål omkring bæredygtighed og lad derefter de enkelte afdelinger og medarbejdere forholde sig til, hvordan de kan bidrage med at indfri målene.
 • Den vigtigste ressource er medarbejderne, så en politik, der også sætter spot på at undgå stress og fysiske belastninger bør også være en del af virksomhedens indsatsområde.
 • Bliv meget konkret. Hold interne møder hvor I drøfter, hvad I kan gøre. Lave flere skypemøder, så I sparer transport? Udskifte materialer med noget mere bæredygtigt? Droppe engangsservice i kantinen? Genanvende spild? Nytænke emballagen – fx ved at tænke i Take Back-systemer? Når I først begynder at se jer om, er der ret mange lavthængende frugter at plukke.

 

Hvis du vil vide mere om kommunikation og forretningsudvikling, så følg med i mit nyhedsbrev 

>>

Er din kommunikation og markedsføring hel forkert?

Eller er du i tvivl, om den virker?

Der er vanvittig mange kanaler at vælge mellem – og det er vigtigt at prioritere de rette.

Hver tirsdag kan du i nyhedsbrevet fra RETNING få inspiration til at forbedre din virksomheds kommunikation og markedsføring.

Læs om det her

  Mødeadresse:
  Højbovej 1
  8600 Silkeborg

  Email info@retning.dk

  CVR 30 10 82 80