kaastrup | andersen

Udfordring

Konsulenthuset kaastrup|andersen leverer digitale løsninger og systemer til danske virksomheder.

Virksomheden ved, at kampen om kunder foregår digitalt i disse år. Salgsprocesserne er under stor forandring, og nye kunder forventer at finde relevant information på nettet – præcis når de har tid til det.

Det stiller høje krav til kvaliteten af den digitale kommunikation og markedsføring; især når man har så komplekse budskaber, som kaastrup|andersen har.

Derfor igangsatte virksomheden i 2021 en proces med at optimere business to business-kommunikation ved at arbejde målrettet med inbound marketing. Kort fortalt handler det om at tiltrække nye kunder via relevant kommunikation – og koble det med automatisering af processer og systematisk digital synlighed.

 

Løsning

Som erfarne projektledere vidste kaastrup|andersen, at der skal flere fagligheder i spil, hvis inbound marketing skal skabe resultater.

Virksomheden indgik derfor samarbejde med et eksternt marketingbureau for at finde frem til den rette software og udvikle relevante cases, guides, nyhedsbreve og materiale til sociale medier.

Det første projekt blev sat i gang med afsæt i et nyt forretningsområde. Målet var at opsamle erfaringer og afdække, hvordan arbejdsmetoden kunne fungere mest hensigtsmæssigt fremover. 

Samtidig gik kaastrup|andersen i gang med at opbygge interne kompetencer, så virksomheden fremadrettet selv kan løse opgaven – og løbende tilpasse den udviklingen i de enkelte forretningsområder.

Resultat

kaastrup|andersen er nu i fuld gang med at arbejde med inbound marketing.

Virksomheden var fra start meget bevidst om at udvikle et tæt samarbejde mellem salg og marketing.

Desuden sørger man for at forankre de nye arbejdsgange på tværs af hele organisationen. Det sikrer en sammenhængende kommunikation og markedsføring med faglig tyngde.

Jeg har været tilknyttet processen i to roller:

1: Som tovholder imellem organisationen og et eksternt marketingbureau, da de nye arbejdsgange og værktøjer skulle implementeres. Her bidrog jeg samtidig til skriveprocessen med at udarbejde kommunikationsmateriale, som var relevant for målgruppen.

2: Udvikle og afholde workshops for ledere og medarbejdere i organisationen om målgrupper og kunderejser. Her arbejdede forretningsområderne hos kaastrup|andersen med at tydeliggøre den store viden, de har om deres kunder. Deltagerne har afdækket viden og argumenter, som gør det lettere for potentielle kunder at forstå, hvad kaastrup|andersen kan tilbyde dem. Helt konkret har de udviklet personas og arbejdet med kunderejser, som der efterfølgende arbejdes videre med i virksomheden.

“Birgitte kom med den værdifulde faglighed, som vi manglede på vores rejse mod at blive mere målrettede og relevante i vores kommunikation. Den teoretiske og praktiske viden, hun kom med, bruger vi i dag aktivt i vores arbejde. Birgitte er meget behagelig at arbejde sammen med, og jeg kan varmt anbefale hende til andre virksomheder.” 

Lars Glowienka, CSO, kaastrup|andersen a/s

kaastrup|andersen a/s

 

Skal jeg også hjælpe din virksomhed med at arbejde strategisk og fokuseret med kommunikation?
Så læs mere her:

RETNING slagplan

 

 

Kontor Jylland:
co-work | Bæredygtig Herning
Gl. Skolevej 1, 2. sal
7400 Herning

Mødeadresse Sjælland:
La Oficina
Suomisvej 4
1927 Frederiksberg

Email info@retning.dk

Tlf 23 11 50 20

CVR 30 10 82 80

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. RETNING forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.