Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for køb hos RETNING. Enhver levering fra RETNING sker på grundlag af disse betingelser, med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.

Indgåelse

RETNING bliver tidligst forpligtet efter afsendelse af ordrebekræftelse.

Bestillingsprocessen

Når købet er aftalt, modtager køber en ordrebekræftelse, inklusiv betingelser omkring betaling, afbestilling m.v.

Betaling

Betaling sker til det af RETNING anviste betalingssted.

Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 1,5 % pr. påbegyndt måned, beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.

Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 150,00 pr. betalingspåmindelse.

Ved yderligere betalingsmisligholdelse er RETNING berettiget til at kræve omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved renteloven fastsatte maksimumtakster.

Fysiske kurser

Der er en fortrydelsesret på 14 dage efter køb af fysisk kursus. Hvis en kursusdeltager senere bliver forhindret i at deltage, kan man sende en anden, men dette skal i så fald aftales med RETNING for at sikre, at den nye deltager er en del af målgruppen.

Digitale produkter – herunder online kurser

Ved digitale produkter leveres straks efter køb en e-mail med info om adgang til undervisningsplatform. Desuden informeres (ved kurser) om muligheden for at deltage i en lukket Facebook-gruppe. Det er op til Køber, om han/hun vil deltage her. Facebook-gruppen slettes kort tid efter afvikling af kursusforløb.

Køb af onlineprodukter, webinarer og andre online arrangementer hos RETNING er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.”

Ved køb opnås én licens pr. købt produkt.

Alle onlineprodukter er personlige og må derfor ikke sælges, udlånes eller gives væk uden forudgående skriftlig aftale med RETNING. De må heller ikke bruges helt eller delvist i undervisningsøjemed.

RETNING forbeholder sig retten til at aflyse workshops, kurser og foredrag ved sygdom eller andre uforudsete hændelser. Køber modtager i så fald en kreditnota på sit køb.

RETNING dækker dog ikke køb af evt. ikke-refunderbare flybilletter, hotel-bookinger og andre direkte relaterede udgifter.

RETNINGs ansvar

RETNING og dennes samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, som skyldes brug eller misbrug af det undervisningsmateriale, kursusmateriale, konkrete redskaber eller metoder, som RETNING tilvejebringer for Køber.

RETNING yder kommunikations- og markedsføringsmæssig rådgivning med henblik på at give sine kunder den bedste mulighed for at optimere salg eller kundetilfredshed ud fra de erfaringer og metoder, som RETNING igennem en årrække har tilegnet sig.

Kunderelationer og -segmentering er dog et omfattende og komplekst specialområde, ligesom mange individuelle forhold gør sig gældende, hvorfor RETNING ikke indestår for den konkrete effekt, som en implementering af konceptet har for den enkelte virksomhed.

Det er Købers eget ansvar at sikre, at brug og implementering af de købte produkter sker på et lovligt grundlag.

Vedr. foredrag:
Arrangøren skal sikre, at udstyr og lokale fungerer jfr. retningslinjerne i ordrebekræftelsen.