Dansk Journalistforbund

Udfordring

Dansk Journalistforbund er et fagforbund med mere end 18.000 medlemmer, der alle arbejder indenfor medier, journalistik og kommunikation. Forbundets opgave er at sikre gode arbejdsforhold og faglig opkvalificering.

Som led i Dansk Journalistforbunds kompetenceudvikling af medlemmerne, arrangerer de kurser. Jeg har i den forbindelse afholdt et webinar under overskriften ”Skab en klar retning for din virksomhed”.
Webinaret bruges nu løbende i forbundets undervisning af freelancere og selvstændige.

Løsning

Webinaret tog udgangspunkt i tre problematikker, der ofte kendetegner virksomheder, som ikke har en klar retning at gå efter:

  • Virksomhederne har ikke en forretningsmodel, og dermed er det uklart for dem, hvordan de tjener penge
  • Virksomhederne er ikke bevidste om deres egne blinde punkter, når det gælder kommunikation og markedsføring
  • Virksomhederne ved for lidt om deres kunder

Konsekvensen bliver, at freelanceren / den selvstændige flagrer ved fx at skifte produkt og ydelse gang på gang. De bliver også uklare i deres kommunikation, så kunderne ikke forstår, hvad de kan købe. Måske opdager kunderne endda ikke, at de faktisk er målgruppen – så de overvejer derfor slet ikke et køb.

Den selvstændige kommer til at sige ja til opgaver, fordi der skal penge ind på kontoen – men måske skulle tiden i stedet have været brugt bedre? Nemlig på at lægge en målrettet strategi.

Derudover bestod en del af webinaret af en indføring i metoden Emotionelle Kundetyper, som jeg er certificeret i. Det er et godt redskab til at forstå sin kunde – og sig selv.

Resultat

Ved at blive bevidst om hvert område, kan man begynde at arbejde målrettet hen imod at skabe en strategi, som understøtter en mere fokuseret indsats omkring udviklingen af forretningen og den tilhørende kommunikation og markedsføring. Målet er at opnå sikkerhed, så man i højere grad kan arbejde med synlighed.

 

“RETNING har leveret et webinar til Dansk Journalistforbunds mange medlemmer, der arbejder som freelancere eller selvstændige, og som har brug for god sparring og rådgivning. Webinaret bliver desuden brugt som materiale i undervisningen af freelancere og selvstændige. Med sikkerhed og grundighed formidler Birgitte Iversen klart og tydeligt sine budskaber i webinaret. Hun hjælper, blandt andet gennem Emotionelle Kundetyper, til at skabe nye indsigter og en klarere retning for deltagerne og deres virksomheder. Deltagerne kan dermed arbejde bedre med deres strategi, udvikling af forretningen og kommunikation og markedsføring.” 

Stine Daugaard, faglig konsulent, Dansk Journalistforbund

Dansk Journalistforbund

 

Mødeadresse:
Højbovej 1
8600 Silkeborg

Email info@retning.dk

CVR 30 10 82 80