Krig om ord

Krig om ord

Hver gang vi skriver, vælger vi vores ord. Nogle gange er vi mere nøje med dem end andre gange, men vores ordvalg er vigtige for, hvordan teksten bliver forstået, og hvilke billeder den maler i hovedet på læseren.

Vælg dine ord nøje

Måske har du før hørt, at “i krigen er sandheden det første offer”. Citatet stammer fra grækeren Aischylos i 480 f.Kr., men er ikke blevet mindre relevant siden. Meningen med det er, at hver side af en konflikt vil bruge sproget forskelligt og eksempelvis ikke være enige om tabstal, hændelsesforløb og skyld. Over for sine egne vil man gerne fremstå, som den der har ret. Dermed kan en krig lige så godt blive en krig om ordvalg.

Et konkret eksempel kan tages fra den nuværende væbnede konflikt mellem Rusland og Ukraine. Alene udtrykket “væbnet konflikt” er ladet med visse forestillinger. I tilfældet mellem Rusland og Ukraine er forskellen på, om man opfatter situationen som en invasion eller en militær operation. Når en journalist derfor vil rapportere fra Ukraine, er vedkommende nærmest tvunget til at vælge side. Uanset hvilken af vendingerne man bruger, vil én side af konflikten opfatte det som en løgn.

Eksemplet med krig er måske sat lidt på spidsen, men også i hverdagen har vores valg af ord stor betydning.

Ord former læserens opfattelse

Forskerne Loftus og Palmer påviste i et studie i 1974, hvordan ord former øjenvidners opfattelse af en ulykke. Deltagere skulle se videoer af trafikulykker mellem to biler og vurdere, hvor hurtigt bilerne kørte, da de “havde kontakt”, “ramte hinanden”, “kolliderede” eller “smadrede sammen”. Det viste sig, at deltagerne vurderede bilernes hastighed i videoerne som højere, når ord som “smadrede sammen” blev brugt.

Her former ord altså i høj grad vores opfattelse af virkeligheden. Ikke nok med at farten blev overdrevet. Også ulykkens omfang ændrede sig i øjenvidnernes bevidsthed. Deltagerne blev også spurgt om de så knuste ruder i videoerne. Når deltagerne skulle gætte hastigheden, idet bilerne “smadrede sammen”, var de mere tilbøjelige til at rapportere om knust glas. Dette på trods af at ingen af ruderne gik i stykker i videoen!

Det er altså vigtigt at vide, hvor stor betydning ordvalget har, om det så handler om at vælge side, eller påvirke måden hvorpå modtageren skal opfatte en situation. Hvis du er interesseret, kan du læse mere om ord og krig ved at følge dette link.

»

Få hjælp til at ramme plet

Er du i tvivl, om dit ordvalg er forståeligt? Ved du, hvordan din målgruppe opfatter dig og din kommunikation?

Hver tirsdag kan du i nyhedsbrevet fra RETNING få inspiration til at forbedre din virksomheds kommunikation og markedsføring.

Læs om det her

Mødeadresse:
Højbovej 1
8600 Silkeborg

Email info@retning.dk

CVR 30 10 82 80