Små og mellemstore virksomheder

Jeg har tre tilbud til små og mellemstore virksomheder:
  • Strategisk rådgivning / ejerlederen
  • Kommunikationsstrategi / ledelse og nøglemedarbejdere
  • Kommunikations- og marketingchef til leje / on location

I mere end 20 år har jeg interviewet, rådgivet og undervist rigtig mange ejerledere i små og mellemstore virksomheder. Desuden har jeg lavet masser af forskningsformidling om innovation og forretningsudvikling. Den erfaring skal måske sættes i spil i din virksomhed?

Strategisk rådgivning / ejerlederen:

I et fortroligt makkerskab samarbejder vi om at øge din virksomheds salg og synlighed. Vi justerer og forbedrer kommunikation og markedsføring, samtidig med at vi sætter det lange lys på: For hvordan skal virksomheden udvikle sig? Jeg inddrager evt. mit stærke forsknings- og uddannelsesnetværk, så vi kan sætte ambitiøse mål – i det rette tempo.

Du skal være forberedt på, at jeg giver dig både med- og modspil, for jeg engagerer mig meget i mine kunders forretning.

Vi mødes til faste månedsmøder og efter behov. Jeg sørger for dagsorden til møderne og holder styr på, at vi skaber udvikling og fremdrift i processen.

Kommunikationsstrategi / ledelse og nøglemedarbejdere:

Strategiforløbet er en god lejlighed til at drøfte virksomhedens fremtidsplaner. Hvordan skal I digitalisere? Hvordan skal I arbejde med miljø og bæredygtighed? Hvilke forventninger har kunderne til jer – nu og fremover?
Forløbet afvikles på ca. to måneder og er udviklet til små og mellemstore virksomheder.

Proces:

  • Indledende møde med ejerlederen.
    Virksomhedens situation drøftes. Efterfølgende tilrettelægger jeg en workshop, som tager udgangspunkt i jeres specifikke udfordringer og muligheder.
  • Workshop for ejerleder og ledergruppe / nøglemedarbejdere / bestyrelse. Typisk 2-6 deltagere. Workshoppen er en blanding af oplæg fra mig og diskussioner.
  • Herefter udarbejder jeg et oplæg til en kommunikationsstrategi og –plan.
  • Præsentationsmøde. Jeg fremlægger oplæg til strategi og plan, som diskuteres. Eventuelle tilrettelser laver jeg efterfølgende.
  • I får en pdf med strategi og plan; et arbejdsredskab, som I kan bruge til at træffe beslutninger i hverdagen og til at forklare leverandører, hvordan jeres kommunikation og markedsføring fremadrettet skal være.
Kommunikations- og marketingchef til leje / on location:

Er du i tvivl om, hvordan I professionaliserer virksomhedens kommunikation? Eller har I brug for ekstra ressourcer i en afgrænset periode? Så kan jeg tilknyttes som ekstern kommunikations- og marketingchef.

Jeg har i mange år tjekket ind og ud af virksomheder for at hjælpe med kommunikationen. Derfor er jeg vant til lynhurtigt at danne mig et overblik over, hvad der skal til for at skabe værdi.  Oftest hjælper jeg med at udvikle en strategi – og bliver hængende for at understøtte fremdrift og resultater.

>>

Læs reference om samarbejde med it-virksomheden IntraNote

Læs blogindlæg  kommunikationsstrategi

Vil du vide mere?

Så ring til mig, Birgitte Iversen, på telefon    23 11 50 20 eller skriv til birgitte@retning.dk