VIA Design

Udfordring

VIA Design er en del af VIA University College. Uddannelsesinstitutionen har tidligere heddet TEKO Design & Business, men fik som led i en organisationsændring nyt navn, ligesom der blev foretaget andre nye tiltag. I den proces var det vigtigt at bevare skolens identitet, der var bygget op igennem mange år. Der er nemlig tale om Skandinaviens største design- og businessskole, som har et meget tæt samspil med livsstilsbranchens virksomheder – bl.a. inden for fashion og furniture.

Skolen ønskede derfor en bog på engelsk, som kunne vises frem til virksomheder, samarbejdspartnere og kommende studerende.

Bogen skulle synliggøre, at VIA Design er en design- og businessskole med kant, der arbejder tæt sammen med mode- og livsstilsbranchen og har et godt studiemiljø.

 

Løsning

Det var en stor opgave, som krævede projektstyring og et indblik i organisationen. Derfor havde vi løbende kontakt med VIA Designs ledelse, undervisere og administrative personale, og vi arbejdede tæt sammen med grafikerne og kommunikationsafdelingen på VIA University College.

Vi lavede research til gode historier samt hjalp med at strukturere bogen, så kapitlerne fungerede sammen, og der blev skabt en rød tråd. Derefter interviewede vi studerende og virksomheder og skrev cases, der skulle vise VIA Designs identitet og potentiale.

Da bogen var sat op grafisk, hjalp vi med at rette den til, så den opfyldte VIA Designs ønsker rent kommunikativt.

Resultat

Vi fremstillede en engelsk bog på 140 sider, der imødekom ønsket om materiale, der interesserer en bred national og international målgruppe.

Bogen blev trykt i 5.000 eksemplarer, som blandt andet er delt ud på messer og fashion shows i Stockholm, Milano og København, hvor VIA Design viser, hvad institutionens studerende og dimittender kan.

Læs bogen her.

 

”Det var berigende at arbejde sammen med c:ommunicate, fordi de tænkte sammen med os i processen. Birgitte kender vores organisation rigtig godt, og c:ommunicate fungerede derfor som en medspiller, der bød ind med pointer med baggrund i det kendskab. Samtidig kunne c:ommunicate komme med inputs udefra og stille kritiske spørgsmål til vores præsentation af os selv og til materialet. Det har været en lang men god proces at arbejde med dette store projekt, og vi har fået et rigtig godt produkt ud af det.”

Ingrid Søe, uddannelses- og forskningschef for VIA Design

www.via.dk/design

Mødeadresse:
Højbovej 1
8600 Silkeborg

Email info@retning.dk

CVR 30 10 82 80