TEKO

Udfordring

Tøj- og tekstilbranchens uddannelsesinstitution TEKO analyserede i en årrække mode- og livsstilsbranchen. Målet var at afkode virksomhedernes aktuelle udfordringer, så uddannelserne tilpasses erhvervslivets reelle behov. TEKO er i dag en del af VIA University College.

I 2007 ønskede man at gå nye veje og bevæge sig væk fra den traditionelle rapport, der primært bestod af tal og grafer. Skolen indledte et samarbejde med Copenhagen Business School for at finde frem til en ny analysemetode, som kunne give mest mulig ny inspiration til undervisere, studerende og branchen. Fremadrettet ville man interviewe ca. 30 topledere grundigt og lade en række af skolens undervisere præsentere og fortolke resultaterne. Den nye analysemetode skulle formidles i en rapport med en stærk TEKO-identitet.

Løsning

Jeg var tekstforfatter på TEKO-analysen i årene 2007 til 2016, og indgik samtidig som interviewer samt deltager i styregruppen.

Inspireret af den nye metode skabte jeg sammen med styregruppen en rapport-identitet, som i et levende, klart og citatmættet sprog formidlede mode- og livsstilsbranchens udfordringer og muligheder.

Jeg stod samtidig for produktion af rapporten i tæt samarbejde med TEKOs grafiske bureau
Desuden forestod jeg pressearbejdet i tilknytning til analysens lancering. Det indebar bl.a. produktion og udsendelse af pressemeddelelser.

Resultat

TEKO-analysen var en fast del af TEKOs indsamling af viden hos livsstilsbranchens virksomheder.
Ved analysens lancering mødtes en lang række af branchens virksomheder til en konference på TEKO.
TEKO-analysen blev brugt ved undervisning og eksamensopgaver på institutionens videregående uddannelser.

Citater og henvisninger til analysen forekom ofte i forskellige branchesammenhænge.

 

“Leveringsdygtighed og engagement karakteriserer samarbejdet, ligesom en skarp pen hver gang har leveret de resultater, vi ønsker. Det er et samarbejde, hvor pris og kvalitet hænger rigtig godt sammen”

Hanne Troels Jensen, Videncenterchef, Creative Business Center, TEKO Design + Business

www.viauc.dk

Har din virksomhed også brug for en tekstforfatter, der har erfaring med brancheanalyser, forskningsformilding og andre typer af rapporter?

Så læs mere her:

Tekstforfatter

co-work | Bæredygtig Herning
Gl. Skolevej 1, 2. sal
7400 Herning

Mødeadresse Sjælland:
La Oficina
Suomisvej 4
1927 Frederiksberg

Email info@retning.dk

Tlf 23 11 50 20

CVR 30 10 82 80