SolutionHouse

Udfordring

SolutionHouse er et ERP-hus, som står bag nogle af Europas største it-installationer.

Virksomheden er i vækst, både nationalt og internationalt, og ledelsen ønskede derfor en kommunikationsstrategi, som kan understøtte planerne om yderligere udvikling. Herunder plan for, hvordan en ny hjemmeside kunne bygges op.

Løsning

Der blev afviklet en workshop med partnere og nøglemedarbejdere. Her blev det tydeligt, at SolutionHouse har et meget stærkt brand – som man ikke synliggjorde nok. Sikkert på grund af travlhed – men måske også beskedenhed? Faktum er, at virksomheden har nogle af branchens allerdygtigste specialister, og en unik kultur, som skal træde mere frem.

På baggrund af research, kundeinterviews mv. blev der udviklet en strategi og plan, som skal foldes ud i de kommende år. Herunder retningslinjer for ny hjemmeside, som blev lavet i samarbejde med Design Concern.

For at understøtte processen, har jeg efterfølgende været tilknyttet ’on location’ og kommer jævnligt i virksomheden for at hjælpe med fremdrift i en travl hverdag.

Resultat

SolutionHouse har nu fået ny hjemmeside i Danmark og lancerer om kort tid en tilsvarende i Holland.

Desuden har de en plan for kommende kommunikationsaktiviteter, som virksomhedens målgruppe fremover bliver eksponeret for. Man er således i fuld gang med at udmønte en helt ny og meget mere offensiv kommunikationsstrategi.

 

”Samarbejdet med Birgitte Iversen fra RETNING har ført til et professionelt kommunikationsudtryk, der efter vores ønske adskiller sig fra det normale i branchen. Birgitte har fra starten forstået, hvad vi ville, og i hele processen været med til at sikre, at vi nåede vores mål; at få en skarp profileret kommunikationsstrategi.”

Niels Erik Petersen, Grundlægger og partner, SolutionHouse

www.solutionhouse.dk

Mødeadresse:
Højbovej 1
8600 Silkeborg

Email info@retning.dk

CVR 30 10 82 80