IntraNote

Udfordring

IntraNote er et videndelingshus, som udvikler og implementerer brugervenlig software, der samler en virksomheds viden og data ét sikkert sted. Løsningerne omfatter bl.a. intranet og dokumenthåndtering.

Efter et direktørskifte fik virksomheden en ny strategi, som også skulle foldes ud i forhold til kommunikation og markedsføring.

Løsning

Strategiforløbet tog udgangspunkt i en workshop med direktøren, IntraNotes to ejere samt relevante medarbejdere.
På baggrund heraf blev det tydeligt, at virksomhedens budskaber skulle ændres for at komme tættere på kunderne.
IntraNote er meget teknisk dygtig, og stærk til at skabe relationer og forstå kundens behov, men det afspejlede kommunikationen ikke. Samtidig har man både offentlige og private kunder fra flere forskellige brancher, så det er udfordrende at nå alle målgrupper.

Der blev lavet en kommunikationsstrategi med fire indsatsområder. Et af dem var at arbejde med Emotionelle Kundetyper og personaer, så hele organisationen fik et fælles sprog og forståelse for de budskaber, som man i fællesskab skal ud med.

Resultat

IntraNote har ændret sin kommunikation markant, hvilket blandt andet afspejles i en ny hjemmeside, som målrettet kommunikerer til de kunder, man gerne vil nå. Blandt andet i form af automation marketing.

Samtidig er der arbejdet med hele organisationen; blandt andet har jeg inddraget mit netværk fra forsknings- og udviklingsmiljøer for at tilføre ny viden, idéer og netværk.

 

”Birgitte har – qua sin erfaring – en høj grad af forretningsforståelse, der har gjort, at hun har bidraget effektivt til løsningen. Hun har formået – gennemgribende – at forandre virksomhedens kundetilgang. Fra at fokusere på systemer og funktionalitet, til et fokus på brugerbehov og menneskene bag. Jeg giver hende min uforbeholdne anbefaling.”

Lars Hegaard, adm. direktør, IntraNote A/S

www.intranote.dk

Mødeadresse:
Højbovej 1
8600 Silkeborg

Email info@retning.dk

CVR 30 10 82 80